sâmbătă, 24 septembrie 2016

COMUNICAT: VINERI 30 SEPTEMBRIE ZI DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU CENACLUL LUMINĂ LINĂ!Dragi prieteni!
Pe drumul biruințelor noastre, fiind conștient că fiecare luptă are și partea sa de luptă, de speranță și de sacrificiu, dar mai ales înțelegând că în ultima vreme se simte o oarecare stare de incertitudine la nivelul națiunii române, fapt reflctat în fiecare domeniu al societățiidar și entuziasmul acțiunilor noastre misionar-creștine, în calitate de membru fondatori, organizator și coordonator al acțiunilor Cenaclul Lumină Lină declar:
ZIUA DE VINERI 30 SEPTEMBRIE ZI DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU BIRUINȚELE VIITOARE ALE CENACLULUI LUMINĂ LINĂ!
ÎN SEARA ZILEI DE VIERI 30 SEPTEMBRIE, CÂND PRACTIC DIN PUNCT DE VEDERE LITURGIC SERBĂM ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI VĂ ROG FRUMOS SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ IDIFERENT DE LOCUL ȘI STAREA SUFLETEASCĂ ÎN CARE NE AFLĂM!
Vineri 30 septembrie la ora 20  va fi o rugăciune comună a tuturor preoților, credincioșilor, prietenilor, suprterilor, rudeniilor și membrilor Cenaclului Lumină Lină din întreaga Românie și din diaspora noastră etnică
ASTFEL:
 Se va citi Paraclisul Maicii Domnului sau minim o catismă din Psaltirea lui David.
La ora 20.00, oriunde te afli în România sau în străinătate, te voi opri din treburile cotidiene și te vei ruga pentru cenaclul tău. Vei arpinde o lumânare, vei îngenunchia după putință și te vei ruga din suflet preț de câteva minute și chiar mai mult timp. Ce vei cere:
1. Cenaclul Lumină Lină să-și continue cu același avânt misiunea național-creștină.
2. Membrii Cenaclului Lumină Lină să fie întăriți în misiunea lor și să rămână fideli acestui ideal. Să nu fie momiți de nicio altă ispitire omenească și să nu se dezechilibrexe în fața vânturilor dușmane. Cei ce au slăbit prietenia cu noi să fie din nou insuflați de lucrarea Duhului Sfânt și să știe că acest cenaclu a fost dorit și est eiubit de Maica Domnului.
3. Cenaclul Lumină Lină să poată dă identifice noi oameni talentați, echilibrați sufletește și dornici să se alăture grupului de veterani care deja există. Acești oameni să nu fie tentați să cânte doar spre laudă de sine, spre câștig materialnic sau aplauzel lumești, ci spre slava lui Dumnezeu.
4. Membrii Cenaclului Lumină Lină SĂNE RUGĂM ca să fie cosecvenți în misiunea lor. Să se ajute între dânșii ca niște frați, să-și recunoască un destin misionar comun și să fie cu adevărat o mare familie. Să nu socotească nici multe și nici grele concertele și drumurile lor misionare. Să fie conștienți că Dumnezeu în mărinimia sa a binecuvântat și a îndrumat fiecare manifestare a noastră, că totul are un sens și pentru neam și pentru viața noastră particulară. Nici obligațiile de viață, nici cele de servici, nici cele de vârstă să nu le considerăm un impediment în calea biruințelor noastre, ci dimpotrivă să ne arătăm oameni ai Învierii, tineri la suflet și plini d ecurajul iubirii pentru neam.
5. Să cerem salvarea morală a acestui neam.
5. Să ne rugăm ca tinerii noștri să redobândească dragoste pentru Sfânta Biserică, pentru limba română și pentur cântecele noastre naționale.
7. Să ne apărăm de cei care sunt cuprinși de vidul invidiei și al amăgirilor diavolești, și de toți cei care ne sfătuiesc greșit că prin cântecel noastre noi nu suntem de folos Bisericii și națiunii noastre. Dimpotrivă, să cerem ca acele bucurii pe car ele-am văzut în ochii oamenilor să le înmulțim de mii și mii de ori.
RUGĂM SĂ CONFIRMAȚI LA NUMERELE DE TELEFON ALE MEBRILOR CENACLULUI LUMINĂ LINĂ SAU EP ADRESA DE EMAIL: cenaclullumina@gmail.com faptul că vă alăturați acestui demers. Cenaclul merită această jertfă. Acum să vă vedem dragostea și solidaritatea pe care ați susținut-o mereu!
AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
PĂRITNELE CĂTĂLIN DUMITREAN

p.s. VĂ RUGĂM DISTRIBUIȚI ACEST MESAJ