marți, 23 august 2022

LUNA AUGUST 2022, HRAMUL SF.IOAN IACOB ROMÂNUL, ADORMIREA MAICII DOMNULUI, MÂNA SF. NICHIFOR LEPROSUL

Binecuvântare sfântă, bucurie imensă, har peste har, Cerul s-a pogorât în sufletele


noastre!Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, cu Sfânta ta mâna dreaptă binecuvântându-ne, acoperă-ne pe toţi cu darul Preasfântului Duh şi sădeşte în sufletele noastre sămânţa cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Dăruieşte tuturor sănătate, putere şi înţelepciune ca, prin tot ceea ce vor săvârşi, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om.

Primeşte-ne în faţa Sfintei Tale Icoane Maica Domnului din Kazan, Împărăteasa noastră sfântă! Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară! În zi de mare sărbătoare, venim din nou să ne legăm inimile de tine, cu încredere desăvârşită îţi încredinţăm,


fiecare în parte, duhul, sufletul şi trupul cinstindu-te cu întreaga noastră fiinţă prin psalmi, laude şi cântări duhovniceşti.

O, Sfinte părinte Ioane, cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce


ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească în viaţa lor poruncile lui Hristos! Cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile şi sporeşte râvna şi evlavia noastră; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-ne ca, prin fapte bune, să sfinţim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să sălăşuiască întru

noi; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre; cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale. Sfinte Părinte Ioane, fereşte ţara noastră de primejdii şi necazuri şi roagă-te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul şi Sfântul Duh. Amin!Cine dintre oameni ar putea slăvi cum se cuvine sfânta mutare la cer a Maicii Domnului, căci Ea este mai presus de orice laudă. Ochii ne sunt încă ridicaţi spre cerul în care a plecat, jertfă de dor cu bun miros, hrană folositoare de suflet a cuvântului!

Ce slavă mai poate primi Cea care a fost preaslăvită de venirea lui Dumnezeu în Ea?  Dar fiindcă scumpă este înaintea Domnului jertfa pe care o aducem după puterile noastre, cu râvna neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, care ne îndrumă mereu să avem voinţă neabătută  spre rugăciune la Maica Domnului şi ne aduce la Biserica Dealului din Sibiu multe daruri sfinte; cu multă trudă şi dragoste spre folosul nostru al credincioşilor şi spre Slava lui Dumnezeu. Amin!