joi, 9 noiembrie 2023

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU

 


Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Venim la tine cu nădejde, în fiecare an, Sfinte Nectarie, tămăduitorul nostru, grabnic folositor şi ajutător. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi

Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute.
Zi sublimă! Bucurie sfântă! Hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Ierarhe Nectarie! Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revarsă prin Sfintele Tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul:Aliluia!

Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni 
mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie.

Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

duminică, 1 octombrie 2023

VENIŢI CREŞTINI LA BISERICA DEALULUI DIN SIBIU, VENIŢI LA MAICA DOMNULUI, VĂ AŞTEAPTĂ CU DRAG!

 


Bucurie sfântă, prilejuită de venirea Icoanei Maica Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, Icoana Maica Domnului Iconoma din Sfântul Munte Athos, Moaştele Sfântului Teodosie, toate la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului a vrut să ne-o dăruiască prin

venirea Sfintelor Icoane făcătoare de minuni în perioada 25.09.2023 – 04.10.2023, nu este puţin lucru. E dăruirea şi munca permanentă a neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean. Dumnezeu să-i dea sănătate! Precum şi tuturor preoţilor împreună slujitori. Sunt  zile de rugăciune continuă,  simţim din nou suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează din sfintele icoane, e vie, e cu noi în rugăciune. Cei care vin cu credinţă simt puterea Ei. E dar şi har. Veniţi la

închinare, va aşteaptă Măicuţa noastra draga.
Icoana Maicii Domnului Iconoma, este una dintre icoanele făcătoare de minuni păstrate la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. Icoana care datează încă din vremea Sfântului Atanasie Athonitul, ctitorul mănăstirii, ea fiind legată de minunea izvorârii apei din stâncă. După porunca lăsată de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu în urma minunii, mănăstirea Marea Lavră nu are iconom şi nici administrator, ci doar ajutor de iconom. Icoana Sfintei Fecioare numită Iconoma ţinându-L în braţe pe Pruncul Iisus, este aşezată pe un tron, iar în dreapta tronului se află icoana Sfântului Atanasie. Multe,multe minuni s-au săvârşit la Icoana Maica Domnului Hodighitria, care ne povăţuieşte şi ne previne înainte de necazuri. Bucurie sfântă, tineri care s-au  căsătorit, bolnavi care au primit alinare şi vindecare, sunt multe cazuri pe care ni le-a descris părintele Cătălin Dumitrean. Una dintre minunile pe care le ştim din mărturiile părintelui paroh de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, Adrian Beldianu, minune trăită de o credincioasă, care din cauza unei intervenţii chirurgicale a fost anunţată de doctori, că nu mai poate avea copii. Zdrobită de veste s-a lăsat convinsă de o prietenă să vină la Biserică. Părintele a sfătuit-o şi i-a dat canon să citească timp de 40 de zile Paraclisul Icoanei Maicii Domnului, iar la sfârşit Acatistul Bunei Vestiri. După puţină vreme, femeia l-a anunţat pe părinte că, va avea un copil. S-a născut o fetiţă sănătoasă şi frumoasă, copil închinat Maicii Domnului Îndrumătoarea .

Maica Domnului să ne lumineze, să ne binecuvânteze şi să ne învrednicească să fim neobosiţi închinători la sfintele Ei icoane.  

Mulţumim Măicuţă mulţumim Părintelui Cătălin Dumitrean ṣi dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

vineri, 30 iunie 2023

LA MULŢI ANI PĂRINTE CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Folosim acest prilej pentru a da Slavă lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația dumneavoastră părinte Cătălin Dumitrean, pentru belșugul duhovnicesc care a însoțit acești frumoși ani de viaţă şi slujire, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor pe care-i păstoriţi.

La acest ceas aniversar, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă dăruiască, sănătate, putere și inspirație duhovnicească în slujirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos.

Ne închinăm trudei Dumneavoastră şi multumim pentru mâinile ridicate în rugăciune, pentru noi, turma încredinţată de Dumnezeu spre păstorire Sfinţiei Voastre!

Mulțumind părintelui Cătălin, pentru munca şi slujirea cu multă dăruire, credincioşii de pretutindeni care s-au bucurat de Sfintele Icoane, de Sfintele Moaşte aduse la închinare spre ajutorul oamenilor, îi doresc din tot sufletul mult  stimatului părinte Cătălin Dumitrean, în această zi frumoasă de vară, când sărbătoreşte ziua de naștere, sincere  felicitări însoţite de urări de sănătate, împliniri şi bucurii în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte şi cărora le dăruieşte iubirea și devotamentul său.

Mulţumind lui Dumnezeu că v-au întâlnit pe calea vieţii, credincioşii Îl roagă să vă dea multă sănătate, fericire, pace în suflet şi ani mulţi şi binecuvântaţi.  Bunul Dumnezeu să Vă dea putere să răspândiţi în continuare cuvântul, lumina şi darul Evangheliei, şi mai presus de toate, să ne oferiţi binecuvântarea, iertarea şi dragostea pentru noi toţi şi pentru toate. Vă mulţumim pentru toată susţinerea, încurajarea şi dragostea, pentru că ştiţi să aduceţi nădejde şi lumină în sufletele noastre!

Dumnezeiescul har, cela ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte să fie cu Dumneavoastră!

Întru mulţi, buni, fericiţi şi sănătoşi ani, Părinte Cătălin!

marți, 13 iunie 2023

Zile fierbinţi de multă rugăciune înaintea Maicii Domnului Dulcea Sărutare, a inimii Sfântului Luca al Crimeei şi la Sfânta Raclă a celor 7 Sfinţi

 


Rugăciunea fierbinte, făcută înaintea sfintelor icoane ale Maicii Domnului, are efecte duhovniceşti. Simţim Harul cum coboară din icoane, când o rugăm pe Maica Domnului „Dulcea sărutare” din toată inima noastră, credem cu toată fiinţa ca ne va dărui ceea ce ne este de folos. Alergăm  la Maica Domnului, la sfintele Ei Icoane, la

inima Sfântului Luca al Crimeei, la toate Sfintele Moaşte aduse spre închinare credincioşilor de părintele Cătălin Dumitrean. Doamne, dăruieşte-i te rugăm sănătate şi putere, că mult bine face oamenilor! Asemenea şi preoţilor împreună slujitori şi la toată echipa părintelui Cătălin. Când cerem ceva, ne-au învăţat preoţii noştrii să cerem prima dată iertare de păcate; să părăsim păcatul, să avem mai

multă dragoste şi iertare faţă de toţi; milostenie după posibilităţi, mai multă rugăciune, evlavie şi lacrimi. Dăm Slavă Lui Dumnezeu văzând purtarea de grijă a Maicii Domnului. Potrivit tradiției bisericii noastre, prima Icoană „Dulcea sărutare” a aparținut unei creștine evlavioase din cetatea Constantinopolului, pe nume

Victoria
. Soțul ei avea funcția de senator și îl susținânea pe Împăratul Teofil Iconoclastul (829-842) în procesul de combatere a cinstirii Sfintelor Icoane. Într-o zi, întorcându-se de la curtea imperială, Simeon i-a spus soției sale că soldaţii intrau în casele oamenilor să verifice dacă există Icoane și, în cazul în care le găseau, le ardeau de urgență și îi reclamau împăratului pe respectivii cetățeni. Din dorința de a feri Icoana din calea acestei profanări necugetate, Victoria

a învelit Icoana și s-a dus pe ascuns la malul mării, unde i-a dat imediat drumul pe apă, rugându-se cu lacrimi și mirându-se de ceea ce vedea: Icoana stătea în poziție verticală și plutea ca o pană deasupra valurilor. Ieșind în largul Mării Marmara, Icoana a intrat apoi în Marea Egee, apropiindu-se tot mai mult de limanul Mănăstirii Filotheu. Într-o noapte, Maica

Domnului i s-a arătat starețului obștii de la Filotheu și i-a poruncit să meargă lângă mare, căci va găsi un odor de mare preț, spre bucuria și binecuvântarea tuturor. Trezindu-se din somn, starețul a luat cu el câțiva frați și, coborând în fugă spre malul mării, au găsit Icoana strălucind într-o baie de lumină orbitoare.Intrând, deci, starețul în mare, a ridicat Icoana și a luat-o în brațele sale, iar când a pășit înapoi pe mal, din stânca pe care au așezat-o a început să izvorască un fir de apă dulce care există până în zilele noastre. Potrivit tradiției mănăstirii, creștinii care s-au rugat înaintea acestei Icoane și au băut din Aghiasma Maicii Domnului „Glykofilousa” au primit răspuns bun de la Hristos prin mijlocirea Maicii Sale, tămăduindu-se de boli și, mai ales, născând prunci după o lungă perioadă de încercare. Anual, în cea de-a doua zi de Paști, după tradiția statornicită din vechime, obștea de la Filotheu merge în procesiune cu această Icoană a Maicii Domnului până la acest izvor, în amintirea momentului deosebit în care Icoana a fost descoperită de înaintașii așezământului monahal.

Sursa:marturiaathonita.ro

joi, 18 mai 2023

ZILE DE PACE ŞI HAR CU CELE PATRU MARI DARURI

 


Mari minuni se petrec aici la Biserica de pe strada Dealului din Sibiu!

Zile sublime de pace şi har. Patru mari daruri în perioada: 11.05.2023 – 21.05.2023

Icoana Maica Domnului Prevestitoarea , Icoana Sf. Mare Mucenic Gheorghe de la Mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, Mâna Sf. Împărătese 


Elena şi Capul Sf. Domnica.

Sfântul Gheorghe este ocrotitorul Mănăstirii Zografu din Muntele Athos

După ce au construit biserica, nu reușeau să ajungă la o înțelegere în cinstea cărui sfânt să o sfințească. Unul dorea să o închine


Maicii Domnului, altul Sfântului Nicolae și celălalt Sfântului Gheorghe. Neajungând la nici o înțelegere au hotărât să lase pe Dumnezeu să aleagă. Au pregătit un lemn după mărimea icoanei și l-au pus în biserică, încuind-o. Apoi s-a retras fiecare la chilia sa, rugându-se toată noaptea ca să hotărască Dumnezeu cărui sfânt să închine

biserica. În timpul nopții, au văzut cu toții o lumină puternică în biserică. Când s-au dus dimineața, o minune preaslăvită: pe scândura care fusese goală, se afla chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Atunci cu toții au îngenunchiat și s-au închinat Sfântului Gheorghe, slăvind pe Dumnezeu și pe sfinții Săi.

După un timp, la mănăstire a venit un stareț cu obștea sa și au povestit următoarea minune. El era stareț la Mănăstirea lui Fanuel din Palestina, aproape de Lida, patria Sfântului Gheorghe. Într-una din zile, pe când făceau slujba în biserică, au văzut chipul Sfântului Gheorghe că s-a desprins de pe icoană și s-a ridicat în văzduh, făcându-se nevăzut. Văzând această minune, s-au rugat cu lacrimi Sfântului Gheorghe să le arate de ce i-a părăsit. Atunci Sfântul Gheorghe s-a arătat starețului și i-a zis: „Nu te întrista pentru aceasta, dar să știi că în acest loc vor năvăli barbarii și vor distruge totul, pentru păcatele locuitorilor. De aceea, dacă voiești, vino la Mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, unde m-am dus eu și mi-am ales un locaș pe care să-l ocrotesc. De acum înainte aceea va fi casa mea
.    Sursa:munteleathos.ro

marți, 4 aprilie 2023

BISERICA DEALULUI UN COLŢ DE RAI AL MAICII DOMNULUI

 


Biserica de pe strada Dealului din Sibiu, cu hramul Sf. Ioan Iacob Românul şi Sf.Serafim de Sarov, a devenit un colţ de Rai.

Prin grija părintelui Cătălin Dumitrean, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, Sf. Serafim de Sarov a venit aici sfinţind locul şi mai mult!

Deasemenea pe credincioşii care vin să se roage şi să se închine aici unde, Maica Domnului îi aşteaptă mereu. Acum a revenit Măicuţa din Kazan, cu Sfânta mână a Sf. Ioan Gură de Aur şi Sfinte Moaşte ale Sf. Efrem cel Nou; aducând bucuria binecuvântării, dorinţa de pace în suflet şi dorinţa de mântuire.

Aşa cum ne învaţă mereu părintele Cătălin şi ceilalţi preoţi împreună slujitori, dobândirea Duhului Sfânt, este adevăratul scop al vieţii creştine, în timp ce rugăciunea, postul şi faptele bune făcute din dragostea de Hristos, sunt mijloace prin care putem dobândi Duhul Sfânt.


Maica Domnului a transformat această Biserică dragă nouă, într-un colţ de Rai!

Ne bucurăm mereu şi transmitem gândul nostru de recunoştinţă părintelui Cătălin Dumitrean şi întregii echipe a domniei sale pentru binecuvântarea acestui sfânt locaş de închinare. Simţim binecuvântarea plină de har a părintelui care ne încurajază în momente grele, ne ajută când puterile ne slăbesc şi mai ales se roagă mereu pentru noi.

miercuri, 1 martie 2023

POST BINECUVÂNTAT CU DARURI SFINTE ADUSE LA BISERICA DE PE STRADA DEALULUI DIN SIBIU


Părintele Cătălin, dă binecuvântare tuturor celor care au venit să trăiască împreună această mare bucurie,

o bucurie mai mare decât ne-am putea dori vreodată. La începutul Postului Sfintelor Paşti să avem alături: Sfintele Moaşe ale Sfântului Apostol Andrei, Icoana Făcătoare de Minuni a  Maicii Domnului din Poceaev şi Relicvarul

Mântuitorului!

E o bucurie teribilă, pentru toţi credincioşii să fie aici împreună cu preoţii cântând din tot sufletul Maicii Domnului, mulţumind  Sfântului Apostol Andrei, şi Domnului Nostru Iisus Hristos că a venit în Biserica


Sfântul Ioan Iacob Românul şi Sfântul Serafim de Sarov din Sibiu.

Ce se întâmplă aici, e un lucru absolut minunat!


Vă mulţumim din suflet părinte Cătăin Dumitrean