vineri, 27 mai 2022

HRAMUL SFÂNTULUI IOAN RUSUL LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU


Bucurie sfântă,  prilejuită de hramul Sf. Ioan Rusul. Ce dor ne-a fost, să simţim prezenţa Sfântului Ioan care ne binecuvântează, ne tămăduim, simţim mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu

simţi aṣa când Sf.Ioan Rusul e alături de  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească şi cu evlavie ne închinăm la sfintele moaşte şi ne rugăm Sfântului Ioan Rusul mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc.


Astăzi, întreaga lume creştină se apropie cu sfială şi smerenie, cu mintea însetată de limpezime şi gânduri curate de Sfântul Ioan Rusul, de  icoana sa, de părticele din sfintele sale moaşte dătătoare de bine. Cu nădejdea neclintită în Dumnezeu şi în ajutorul sfinţilor Lui, acum, mai mult ca niciodată, când umanitatea este zguduită de viruşi, de războiul, care ne tulbură sănătatea şi existenţa, Sf. Ioan Rusul poartă povara suferinţei credincioşilor, ne ajută să găsim  resursele necesare ca să depăşim momentele delicate care pot interveni.

Dragostea din sufletul nostru este cea care sporeşte energia şi entuziasmul bucuriei pe care o avem faţă de Sf. Ioan Rusul. Prezenţa sa, prin părticele din sfintele sale moaşte care se găsesc la Biserica din curtea Spitalului T.B.C. din Sibiu, constituie un izvor de viaţă, fără de care sibienii ar fi fost mult mai săraci în inima lor. Peste ei se revarsă har, peste har, binecuvântare peste

binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Ioan Rusul, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Ioan Rusul şi lângă sfintele sale părticele de moaşte, de către cei care, în bucurie sau cu inima înfrântă şi smerită se apropie de Sfântul Ioan Rusul.

Sfinte Mucenice Ioane,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului şi trupului totdeauna, preafericite Părinte.

  

luni, 23 mai 2022

ICOANA MAICA DOMNULUI PRODROMIŢA ŞI INIMA SF. LUCA AL CRIMEEI

 O, Fecioară Preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că ,,Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu , care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, vino şi la noi sibienii, deşi suntem nevrednici… te rugăm fierbinte, vino şi ne izbăveşte de toată vătămarea trupească şi sufletească!


Sfinte Ierarhe mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi, Sfinte Luca, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele, tale moaşte, la inima ta cea sfântă, pe tine te rugăm, auzi-ne pe noi sibienii, vino la biserica noastră dragă, cinstite părinte  împreună cu Maica Domnului Prodromiţa, aici la Biserica Dealului din Sibiu te aşteptăm cu drag în perioada 26 mai - 5 iunie 2022, unde vin mulţi credincioşi.  Prin râvna părintelui Cătălin Dumitrean şi a echipei domniei sale, vin din toată ţara la închinare!

Slăvit să fie Domnul!


duminică, 1 mai 2022

HRISTOS A ÎNVIAT!

 


A fost sublim la Sfânta Înviere  a Domnului nostru Iisus Hristos! Apoi, săptămâna luminată, Sfânta Sărbătoare a Izvorului Tămăduirii, slujba de sfinţire a apei care ne vindecă, ne redă speranţa, ne aminteşte că, fiecare dintre noi, oricât de puţin înzestrat ar fi, are cel puţin un dar pe care trebuie să-l dezvolte. Fie că este vorba de darul cuvântului, de darul scrisului, oricare ar fi talentul omului, el trbuie folosit mereu spre slujirea Domnului. Fie ca darul fiecăruia dintre noi să devină o unealtă a vieţii. Dintr-un izvor de apă dulce nu va curge apa sălcie: dintr-o inimă în care sălăşluieşte Dumnezeu, se vor revărsa laude aduse lui

Dumnezeu, cuvinte de dragoste pentru aproapele. Prin cuvinte de laudă sincere, ne îmbărbătăm şi ne încurajăm între noi; prin cuvinte de mângâiere să aducem bucurie; prin cuvântul de compasiune să alinăm suferinţele; prin cuvântul de credinţă să înflăcărăm inimile; prin cuvântul de binecuvântare şi rugăciune să luminăm toată viaţa din noi şi din jurul nostru! Acestea ne învaţă preoţii noştri dragi în Biserica de pe strada Dealului din Sibiu, unde este preot paroh părintele Cătălin Dumitrean.Doamne! Fă inima noastră izvor de iubire şi bunătate, fă să fim unelte ale slavei dumnezeieşti şi ale dreptăţii veşnice! Uneori, înţelegem mai tarziu că, acele clipe care ni s-au părut pierdute ne-au adus de fapt, cel mai mare folos. Când viaţa noastră părea că bate pasul pe loc, fără scop şi fără folos, Domnul ne ducea înainte fără să ne dăm seama, şi în sufletul nostru se pregătea o cotitură mare, hotărâtoare. Locul care părea a fi pustiu, neroditor a înflorit în chip minunat; chiar atunci când rătăceam prin beznă, îngerii ne slujau scoţându-ne la lumină, la lumina cea minunată a iubirii dumnezeieşti, în care toate ale noastre, până şi cele mai umile, vor străluci cu o frumuseţe nouă.


Un mare gânditor a comparat omenirea cu un bloc de marmură, din care un sculptor poate plăsmui forme minunate. Şi omul este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu, cu ajutorul preoţilor noştri dragi, la fel ca dalta în mâinile unui sculptor, dar o unealtă conştientă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască şi să crească în inima noastră, aşa ne învaţă Părintele Cătălin Dumitrean: numai atunci vom putea aduce folos şi-i vom putea ajuta pe cei din jurul nostru. Când o să ne pătrundem deplin de cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne va înmuia inima, ne va îmblânzi obiceiurile, ne va linişti gândurile tulburate şi ne va umple de dragoste, care se va răsfrânge în fiecare cuvânt şi în fiecare faptă a noastră.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-ne, să învăţăm a-ţi sluji ţie prin ceea ce spunem, să întrebuinţăm spre slava Ta minunatul dar al cuvântului!

HRISTOS A  ÎNVIAT!