joi, 9 noiembrie 2023

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU

 


Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Venim la tine cu nădejde, în fiecare an, Sfinte Nectarie, tămăduitorul nostru, grabnic folositor şi ajutător. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi

Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute.
Zi sublimă! Bucurie sfântă! Hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Ierarhe Nectarie! Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revarsă prin Sfintele Tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul:Aliluia!

Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni 
mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie.

Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

duminică, 1 octombrie 2023

VENIŢI CREŞTINI LA BISERICA DEALULUI DIN SIBIU, VENIŢI LA MAICA DOMNULUI, VĂ AŞTEAPTĂ CU DRAG!

 


Bucurie sfântă, prilejuită de venirea Icoanei Maica Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, Icoana Maica Domnului Iconoma din Sfântul Munte Athos, Moaştele Sfântului Teodosie, toate la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului a vrut să ne-o dăruiască prin

venirea Sfintelor Icoane făcătoare de minuni în perioada 25.09.2023 – 04.10.2023, nu este puţin lucru. E dăruirea şi munca permanentă a neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean. Dumnezeu să-i dea sănătate! Precum şi tuturor preoţilor împreună slujitori. Sunt  zile de rugăciune continuă,  simţim din nou suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează din sfintele icoane, e vie, e cu noi în rugăciune. Cei care vin cu credinţă simt puterea Ei. E dar şi har. Veniţi la

închinare, va aşteaptă Măicuţa noastra draga.
Icoana Maicii Domnului Iconoma, este una dintre icoanele făcătoare de minuni păstrate la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. Icoana care datează încă din vremea Sfântului Atanasie Athonitul, ctitorul mănăstirii, ea fiind legată de minunea izvorârii apei din stâncă. După porunca lăsată de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu în urma minunii, mănăstirea Marea Lavră nu are iconom şi nici administrator, ci doar ajutor de iconom. Icoana Sfintei Fecioare numită Iconoma ţinându-L în braţe pe Pruncul Iisus, este aşezată pe un tron, iar în dreapta tronului se află icoana Sfântului Atanasie. Multe,multe minuni s-au săvârşit la Icoana Maica Domnului Hodighitria, care ne povăţuieşte şi ne previne înainte de necazuri. Bucurie sfântă, tineri care s-au  căsătorit, bolnavi care au primit alinare şi vindecare, sunt multe cazuri pe care ni le-a descris părintele Cătălin Dumitrean. Una dintre minunile pe care le ştim din mărturiile părintelui paroh de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, Adrian Beldianu, minune trăită de o credincioasă, care din cauza unei intervenţii chirurgicale a fost anunţată de doctori, că nu mai poate avea copii. Zdrobită de veste s-a lăsat convinsă de o prietenă să vină la Biserică. Părintele a sfătuit-o şi i-a dat canon să citească timp de 40 de zile Paraclisul Icoanei Maicii Domnului, iar la sfârşit Acatistul Bunei Vestiri. După puţină vreme, femeia l-a anunţat pe părinte că, va avea un copil. S-a născut o fetiţă sănătoasă şi frumoasă, copil închinat Maicii Domnului Îndrumătoarea .

Maica Domnului să ne lumineze, să ne binecuvânteze şi să ne învrednicească să fim neobosiţi închinători la sfintele Ei icoane.  

Mulţumim Măicuţă mulţumim Părintelui Cătălin Dumitrean ṣi dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

vineri, 30 iunie 2023

LA MULŢI ANI PĂRINTE CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Folosim acest prilej pentru a da Slavă lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația dumneavoastră părinte Cătălin Dumitrean, pentru belșugul duhovnicesc care a însoțit acești frumoși ani de viaţă şi slujire, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor pe care-i păstoriţi.

La acest ceas aniversar, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă dăruiască, sănătate, putere și inspirație duhovnicească în slujirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos.

Ne închinăm trudei Dumneavoastră şi multumim pentru mâinile ridicate în rugăciune, pentru noi, turma încredinţată de Dumnezeu spre păstorire Sfinţiei Voastre!

Mulțumind părintelui Cătălin, pentru munca şi slujirea cu multă dăruire, credincioşii de pretutindeni care s-au bucurat de Sfintele Icoane, de Sfintele Moaşte aduse la închinare spre ajutorul oamenilor, îi doresc din tot sufletul mult  stimatului părinte Cătălin Dumitrean, în această zi frumoasă de vară, când sărbătoreşte ziua de naștere, sincere  felicitări însoţite de urări de sănătate, împliniri şi bucurii în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte şi cărora le dăruieşte iubirea și devotamentul său.

Mulţumind lui Dumnezeu că v-au întâlnit pe calea vieţii, credincioşii Îl roagă să vă dea multă sănătate, fericire, pace în suflet şi ani mulţi şi binecuvântaţi.  Bunul Dumnezeu să Vă dea putere să răspândiţi în continuare cuvântul, lumina şi darul Evangheliei, şi mai presus de toate, să ne oferiţi binecuvântarea, iertarea şi dragostea pentru noi toţi şi pentru toate. Vă mulţumim pentru toată susţinerea, încurajarea şi dragostea, pentru că ştiţi să aduceţi nădejde şi lumină în sufletele noastre!

Dumnezeiescul har, cela ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte să fie cu Dumneavoastră!

Întru mulţi, buni, fericiţi şi sănătoşi ani, Părinte Cătălin!

marți, 13 iunie 2023

Zile fierbinţi de multă rugăciune înaintea Maicii Domnului Dulcea Sărutare, a inimii Sfântului Luca al Crimeei şi la Sfânta Raclă a celor 7 Sfinţi

 


Rugăciunea fierbinte, făcută înaintea sfintelor icoane ale Maicii Domnului, are efecte duhovniceşti. Simţim Harul cum coboară din icoane, când o rugăm pe Maica Domnului „Dulcea sărutare” din toată inima noastră, credem cu toată fiinţa ca ne va dărui ceea ce ne este de folos. Alergăm  la Maica Domnului, la sfintele Ei Icoane, la

inima Sfântului Luca al Crimeei, la toate Sfintele Moaşte aduse spre închinare credincioşilor de părintele Cătălin Dumitrean. Doamne, dăruieşte-i te rugăm sănătate şi putere, că mult bine face oamenilor! Asemenea şi preoţilor împreună slujitori şi la toată echipa părintelui Cătălin. Când cerem ceva, ne-au învăţat preoţii noştrii să cerem prima dată iertare de păcate; să părăsim păcatul, să avem mai

multă dragoste şi iertare faţă de toţi; milostenie după posibilităţi, mai multă rugăciune, evlavie şi lacrimi. Dăm Slavă Lui Dumnezeu văzând purtarea de grijă a Maicii Domnului. Potrivit tradiției bisericii noastre, prima Icoană „Dulcea sărutare” a aparținut unei creștine evlavioase din cetatea Constantinopolului, pe nume

Victoria
. Soțul ei avea funcția de senator și îl susținânea pe Împăratul Teofil Iconoclastul (829-842) în procesul de combatere a cinstirii Sfintelor Icoane. Într-o zi, întorcându-se de la curtea imperială, Simeon i-a spus soției sale că soldaţii intrau în casele oamenilor să verifice dacă există Icoane și, în cazul în care le găseau, le ardeau de urgență și îi reclamau împăratului pe respectivii cetățeni. Din dorința de a feri Icoana din calea acestei profanări necugetate, Victoria

a învelit Icoana și s-a dus pe ascuns la malul mării, unde i-a dat imediat drumul pe apă, rugându-se cu lacrimi și mirându-se de ceea ce vedea: Icoana stătea în poziție verticală și plutea ca o pană deasupra valurilor. Ieșind în largul Mării Marmara, Icoana a intrat apoi în Marea Egee, apropiindu-se tot mai mult de limanul Mănăstirii Filotheu. Într-o noapte, Maica

Domnului i s-a arătat starețului obștii de la Filotheu și i-a poruncit să meargă lângă mare, căci va găsi un odor de mare preț, spre bucuria și binecuvântarea tuturor. Trezindu-se din somn, starețul a luat cu el câțiva frați și, coborând în fugă spre malul mării, au găsit Icoana strălucind într-o baie de lumină orbitoare.Intrând, deci, starețul în mare, a ridicat Icoana și a luat-o în brațele sale, iar când a pășit înapoi pe mal, din stânca pe care au așezat-o a început să izvorască un fir de apă dulce care există până în zilele noastre. Potrivit tradiției mănăstirii, creștinii care s-au rugat înaintea acestei Icoane și au băut din Aghiasma Maicii Domnului „Glykofilousa” au primit răspuns bun de la Hristos prin mijlocirea Maicii Sale, tămăduindu-se de boli și, mai ales, născând prunci după o lungă perioadă de încercare. Anual, în cea de-a doua zi de Paști, după tradiția statornicită din vechime, obștea de la Filotheu merge în procesiune cu această Icoană a Maicii Domnului până la acest izvor, în amintirea momentului deosebit în care Icoana a fost descoperită de înaintașii așezământului monahal.

Sursa:marturiaathonita.ro

joi, 18 mai 2023

ZILE DE PACE ŞI HAR CU CELE PATRU MARI DARURI

 


Mari minuni se petrec aici la Biserica de pe strada Dealului din Sibiu!

Zile sublime de pace şi har. Patru mari daruri în perioada: 11.05.2023 – 21.05.2023

Icoana Maica Domnului Prevestitoarea , Icoana Sf. Mare Mucenic Gheorghe de la Mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, Mâna Sf. Împărătese 


Elena şi Capul Sf. Domnica.

Sfântul Gheorghe este ocrotitorul Mănăstirii Zografu din Muntele Athos

După ce au construit biserica, nu reușeau să ajungă la o înțelegere în cinstea cărui sfânt să o sfințească. Unul dorea să o închine


Maicii Domnului, altul Sfântului Nicolae și celălalt Sfântului Gheorghe. Neajungând la nici o înțelegere au hotărât să lase pe Dumnezeu să aleagă. Au pregătit un lemn după mărimea icoanei și l-au pus în biserică, încuind-o. Apoi s-a retras fiecare la chilia sa, rugându-se toată noaptea ca să hotărască Dumnezeu cărui sfânt să închine

biserica. În timpul nopții, au văzut cu toții o lumină puternică în biserică. Când s-au dus dimineața, o minune preaslăvită: pe scândura care fusese goală, se afla chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Atunci cu toții au îngenunchiat și s-au închinat Sfântului Gheorghe, slăvind pe Dumnezeu și pe sfinții Săi.

După un timp, la mănăstire a venit un stareț cu obștea sa și au povestit următoarea minune. El era stareț la Mănăstirea lui Fanuel din Palestina, aproape de Lida, patria Sfântului Gheorghe. Într-una din zile, pe când făceau slujba în biserică, au văzut chipul Sfântului Gheorghe că s-a desprins de pe icoană și s-a ridicat în văzduh, făcându-se nevăzut. Văzând această minune, s-au rugat cu lacrimi Sfântului Gheorghe să le arate de ce i-a părăsit. Atunci Sfântul Gheorghe s-a arătat starețului și i-a zis: „Nu te întrista pentru aceasta, dar să știi că în acest loc vor năvăli barbarii și vor distruge totul, pentru păcatele locuitorilor. De aceea, dacă voiești, vino la Mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, unde m-am dus eu și mi-am ales un locaș pe care să-l ocrotesc. De acum înainte aceea va fi casa mea
.    Sursa:munteleathos.ro

marți, 4 aprilie 2023

BISERICA DEALULUI UN COLŢ DE RAI AL MAICII DOMNULUI

 


Biserica de pe strada Dealului din Sibiu, cu hramul Sf. Ioan Iacob Românul şi Sf.Serafim de Sarov, a devenit un colţ de Rai.

Prin grija părintelui Cătălin Dumitrean, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, Sf. Serafim de Sarov a venit aici sfinţind locul şi mai mult!

Deasemenea pe credincioşii care vin să se roage şi să se închine aici unde, Maica Domnului îi aşteaptă mereu. Acum a revenit Măicuţa din Kazan, cu Sfânta mână a Sf. Ioan Gură de Aur şi Sfinte Moaşte ale Sf. Efrem cel Nou; aducând bucuria binecuvântării, dorinţa de pace în suflet şi dorinţa de mântuire.

Aşa cum ne învaţă mereu părintele Cătălin şi ceilalţi preoţi împreună slujitori, dobândirea Duhului Sfânt, este adevăratul scop al vieţii creştine, în timp ce rugăciunea, postul şi faptele bune făcute din dragostea de Hristos, sunt mijloace prin care putem dobândi Duhul Sfânt.


Maica Domnului a transformat această Biserică dragă nouă, într-un colţ de Rai!

Ne bucurăm mereu şi transmitem gândul nostru de recunoştinţă părintelui Cătălin Dumitrean şi întregii echipe a domniei sale pentru binecuvântarea acestui sfânt locaş de închinare. Simţim binecuvântarea plină de har a părintelui care ne încurajază în momente grele, ne ajută când puterile ne slăbesc şi mai ales se roagă mereu pentru noi.

miercuri, 1 martie 2023

POST BINECUVÂNTAT CU DARURI SFINTE ADUSE LA BISERICA DE PE STRADA DEALULUI DIN SIBIU


Părintele Cătălin, dă binecuvântare tuturor celor care au venit să trăiască împreună această mare bucurie,

o bucurie mai mare decât ne-am putea dori vreodată. La începutul Postului Sfintelor Paşti să avem alături: Sfintele Moaşe ale Sfântului Apostol Andrei, Icoana Făcătoare de Minuni a  Maicii Domnului din Poceaev şi Relicvarul

Mântuitorului!

E o bucurie teribilă, pentru toţi credincioşii să fie aici împreună cu preoţii cântând din tot sufletul Maicii Domnului, mulţumind  Sfântului Apostol Andrei, şi Domnului Nostru Iisus Hristos că a venit în Biserica


Sfântul Ioan Iacob Românul şi Sfântul Serafim de Sarov din Sibiu.

Ce se întâmplă aici, e un lucru absolut minunat!


Vă mulţumim din suflet părinte Cătăin Dumitrean

miercuri, 9 noiembrie 2022

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA SFÂNTA BISERICA DE LA SPITALUL T.B.C. DIN SIBIU

 


Zi sublimă! Bucurie sfântă! prilejuită de hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Nectarie! Venim la tine cu nădejde, ca la un adevărat, izvor de tămăduiri, grabnic folositor şi ajutător grabnic. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi 

neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Sf.Nectarie a fost alături de
  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Ne-am închinat Sfintei

Icoane Maica Domnului din Iviron care plâns pentru
 noi şi Moaştelor Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir aduse de părintele nostru drag Cătălin Dumitrean, care multe sacrificii face pentru binele credincioşilor, alină astfel suspinele celor bolnavi, răspunde trebuinţelor  noastre, ale credincioşilor şi setei noastre

duhovniceşti. 
 Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.
 Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi

nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie. 
Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

marți, 23 august 2022

LUNA AUGUST 2022, HRAMUL SF.IOAN IACOB ROMÂNUL, ADORMIREA MAICII DOMNULUI, MÂNA SF. NICHIFOR LEPROSUL

Binecuvântare sfântă, bucurie imensă, har peste har, Cerul s-a pogorât în sufletele


noastre!Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, cu Sfânta ta mâna dreaptă binecuvântându-ne, acoperă-ne pe toţi cu darul Preasfântului Duh şi sădeşte în sufletele noastre sămânţa cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Dăruieşte tuturor sănătate, putere şi înţelepciune ca, prin tot ceea ce vor săvârşi, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om.

Primeşte-ne în faţa Sfintei Tale Icoane Maica Domnului din Kazan, Împărăteasa noastră sfântă! Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară! În zi de mare sărbătoare, venim din nou să ne legăm inimile de tine, cu încredere desăvârşită îţi încredinţăm,


fiecare în parte, duhul, sufletul şi trupul cinstindu-te cu întreaga noastră fiinţă prin psalmi, laude şi cântări duhovniceşti.

O, Sfinte părinte Ioane, cel ce ai făcut din dorul de pustie dor de cerul sfânt, ajută-ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce


ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească în viaţa lor poruncile lui Hristos! Cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile şi sporeşte râvna şi evlavia noastră; cel ce ai dorit a vieţui în Ţara Sfântă, ajută-ne ca, prin fapte bune, să sfinţim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să sălăşuiască întru

noi; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă-L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre; cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă-L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale. Sfinte Părinte Ioane, fereşte ţara noastră de primejdii şi necazuri şi roagă-te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul şi Sfântul Duh. Amin!Cine dintre oameni ar putea slăvi cum se cuvine sfânta mutare la cer a Maicii Domnului, căci Ea este mai presus de orice laudă. Ochii ne sunt încă ridicaţi spre cerul în care a plecat, jertfă de dor cu bun miros, hrană folositoare de suflet a cuvântului!

Ce slavă mai poate primi Cea care a fost preaslăvită de venirea lui Dumnezeu în Ea?  Dar fiindcă scumpă este înaintea Domnului jertfa pe care o aducem după puterile noastre, cu râvna neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, care ne îndrumă mereu să avem voinţă neabătută  spre rugăciune la Maica Domnului şi ne aduce la Biserica Dealului din Sibiu multe daruri sfinte; cu multă trudă şi dragoste spre folosul nostru al credincioşilor şi spre Slava lui Dumnezeu. Amin!

miercuri, 29 iunie 2022

LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI PĂRINTELUI CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Cu mult respect şi adâncă consideraţie, urăm: La mulţi ani binecuvântaţi Părintelui Cătălin Dumitrean! Care, crează bucurie sfântă, prilejuită prin aducerea icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului ne-o dăruieşte prin sfintele icoane, este imensă! Apoi Sfântul Brâu al Maicii Domnului adus

din Grecia, ne-a ajutat enorm! Cât efort şi cât de multă dăruire! Totul pentru Hristos şi pentru Maica Domnului! Spre folosul nostru al credincioşilor, au fost zile de rugăciune continuă, am simţit suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră. Mulţumim Părintelui Cătălin, care,

prin cântecul lui, intră în comuniune sufletească cu publicul, dăruindu-se cu dragoste, împreună cu Cenaclul Lumină Lină, pe care îl conduce astfel încât, are loc acea sincronizare afectivă. Prin cântecul său părintele, răsfrânge dragostea, pe cerul muzicii românești, oferind sufletului ceea ce el are nevoie, trăire autentică, trăire profundă. Slujind lui Dumnezeu, lasă în urma lui un adevărat tezaur literar, scriind

poezie, dă frumusețe vieții prin puterea harului și dramului de dumnezeire, oferă hrană sufletului care are nevoie de apartenență și iubire. Atât cântecele, cât și poeziile părintelui sunt un crâmpei din sufletul lui. La mulţi ani părintelui Cătălin! Care, este de o eleganță care impune respect, dar în același timp, blând, modest și demn. Cu o puternică expresivitate, îndrăgostit fiind de muzică și frumos, domină scena cu personalitatea sa. Pentru că iubește oamenii și adevărul, radiază în jurul său iubire și încredere. Este pentru mulți

dintre noi un model de viață, este omul de la care am înțeles cum coboară poezia prin cântec și rămâne de-a pururi în sufletul nostru. Felul discret, dar adânc lucrător al Sfinției sale, de a-și manifesta credința, modul tenace, în care își urmărește idealul sunt pilduitoare pentru noi.

La mulți și frumoși ani Părintelui Cătălin Dumitrean! Multă sănătate şi bucurii duhovniceşti alături de toți cei dragi sufletului domniei sale.

duminică, 5 iunie 2022

Maica Domnului Prodromiţa şi Sf. Luca al Crimeei fac vindecări pe Dealului în Sibiu

 


Biserica de pe str. Dealului din Sibiu, martoră  a vindecărilor la rugăciunea către Maica Domnului
Prodromiţa şi inima Sfântului Luca al Crimeei.

Oamenii bolnavi continuă să vină la izvorul vindecării!

Dacă înţelegem profunzimea acestor Sfinte Taine ne ridicăm şi noi de pe pământ la cer, hrănindu-ne cu har şi cu lumină! Minunate sunt felurile în care Dumnezeu ne mângâie, ele nu pot fi numărate. Deseori, El ne trimite o rază de lumină în calea noastră sub chipul unui text din Sfânta Scriptură ce pare să ajungă din întâmplare la noi. Alteori, un cuvânt mângâietor al lui Dumnezeu rasună în noi şi îl repetăm parcă fără voie, din ce în ce mai puternic. Uneori când ni se acordă o atenţie la care nu ne-am fi aşteptat, când ni se spune o vorbă bună sau ne bucurăm de venirea neaşteptată a unui prieten drag, ne amintim de dragostea lui Dumnezeu care se îngrijeşte de noi. Prin grija neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, ne-a  trimis în ajutor Icoana Maica Domnului Prodromiţa şi


inima Sf. Luca al Crimeei să ne aline suferinţele. Ce daruri mari! Câtă putere de rugăciune! Poate că nu întotdeauna ne înlătură durerea  de care avem nevoie ca de o doctorie folositoare, însă ne dă puterea să trecem prin cuptorul suferinţei şi să ieşim din aceasta biruitori. Învăţăm  mereu din cuvântul preoţilor noştri, cu ajutorul Maicii Domnului să renunţăm la lucrurile care nu ne sunt de folos; grijile şi neplăcerile mărunte ale vieţii încetează să ne mai tulbure, deşertăciunile lumeşti nu ne mai atrag, toate fleacurile lumeşti se desprind de noi singure, avem mare, mare folos venind la aceasta sfântă biserică. Mulţumim părintelui Cătălin şi preoţilor împreună slujitori, pentru toate sfintele rugăciuni!

Ne simţim bine atunci când, eliberându-ne de tot ce e de prisos, ne putem dărui vieţii bineplăcute lui Dumnezeu.

Mulţumim Maicii Domnului, Sfântului Luca şi dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
vineri, 27 mai 2022

HRAMUL SFÂNTULUI IOAN RUSUL LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU


Bucurie sfântă,  prilejuită de hramul Sf. Ioan Rusul. Ce dor ne-a fost, să simţim prezenţa Sfântului Ioan care ne binecuvântează, ne tămăduim, simţim mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu

simţi aṣa când Sf.Ioan Rusul e alături de  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească şi cu evlavie ne închinăm la sfintele moaşte şi ne rugăm Sfântului Ioan Rusul mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc.


Astăzi, întreaga lume creştină se apropie cu sfială şi smerenie, cu mintea însetată de limpezime şi gânduri curate de Sfântul Ioan Rusul, de  icoana sa, de părticele din sfintele sale moaşte dătătoare de bine. Cu nădejdea neclintită în Dumnezeu şi în ajutorul sfinţilor Lui, acum, mai mult ca niciodată, când umanitatea este zguduită de viruşi, de războiul, care ne tulbură sănătatea şi existenţa, Sf. Ioan Rusul poartă povara suferinţei credincioşilor, ne ajută să găsim  resursele necesare ca să depăşim momentele delicate care pot interveni.

Dragostea din sufletul nostru este cea care sporeşte energia şi entuziasmul bucuriei pe care o avem faţă de Sf. Ioan Rusul. Prezenţa sa, prin părticele din sfintele sale moaşte care se găsesc la Biserica din curtea Spitalului T.B.C. din Sibiu, constituie un izvor de viaţă, fără de care sibienii ar fi fost mult mai săraci în inima lor. Peste ei se revarsă har, peste har, binecuvântare peste

binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Ioan Rusul, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Ioan Rusul şi lângă sfintele sale părticele de moaşte, de către cei care, în bucurie sau cu inima înfrântă şi smerită se apropie de Sfântul Ioan Rusul.

Sfinte Mucenice Ioane,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului şi trupului totdeauna, preafericite Părinte.

  

luni, 23 mai 2022

ICOANA MAICA DOMNULUI PRODROMIŢA ŞI INIMA SF. LUCA AL CRIMEEI

 O, Fecioară Preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că ,,Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu , care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, vino şi la noi sibienii, deşi suntem nevrednici… te rugăm fierbinte, vino şi ne izbăveşte de toată vătămarea trupească şi sufletească!


Sfinte Ierarhe mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi, Sfinte Luca, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele, tale moaşte, la inima ta cea sfântă, pe tine te rugăm, auzi-ne pe noi sibienii, vino la biserica noastră dragă, cinstite părinte  împreună cu Maica Domnului Prodromiţa, aici la Biserica Dealului din Sibiu te aşteptăm cu drag în perioada 26 mai - 5 iunie 2022, unde vin mulţi credincioşi.  Prin râvna părintelui Cătălin Dumitrean şi a echipei domniei sale, vin din toată ţara la închinare!

Slăvit să fie Domnul!