marți, 28 august 2018

LA SELIȘTAD S-A NĂSCUT DIN NOU VEȘNICIA!

Mi-a venit timpul să scriu cu ceva dor. Privind spre chitara smerită a lui Nelu Ivan, cu frenezia limpede a naiului lui Marius Catalan, cu divinitatea părintelui Doru, cu toți ceilalți colegi unici, adică cu sufletele lor, fără de care nu pot așterne nici trei cuvinte frumoase.
Doamne, ce frumos arată acum acest cenaclu. Tocmai în anul Centenarului. Când festivitățile sunt în toi; noi nu avem timp de așa-ceva. Noi pur și simplu facem frumos ceea ce am făcut întotdeauna frumos. Adică suntem la datorie.
La Seliștad, duminică a fost un fel de grație românească; 100% românească, un ameste de savoare ardelenească și de fior harimatic. Și ce frumos recital au mai făcut membrii cenaclului. Calzi, uniți, luminoși, sfidând toate furiile istoriei contemporane. Acolo în miez de lume curată, într-un sat care cu siguranță că a născut veșnicia!

părintele Cătălin

miercuri, 22 august 2018

”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”
Activitatea Cenaclului Lumină lină, a avut parte de noi spectacole, amintind de cel susținut la Ocna Sibiului unde credincioșii și-au împletit glasurile cu cele ale membrilor cenaclului, 


cum de fapt a fost și spectacolul dat la Vălenii de Munte, în fața eminenților oameni de cultură din cadrul Universității de Vară  ”Nicolae Iorga”.
 Ca de fiecare dată, Vălenii de Munte timp de o săptămână  devine capitala culturală a tuturor românilor, cu participarea unor nume mari, personalități marcante din domeniul culturii, artei, atât din țară cât și din afara ei. Academicieni, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, din Moldova, reputați scriitori și-au dat  întâlnire susținând Cursuri pe diferite teme precum: 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial; 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, 150 de ani de la înființarea Academiei Române, 150 de ani de la proclamarea principelui Carol de Hohenzollern Sigmarigen, ca domnitor al României;  realizarea Marii Uniri. 

Spectacolul  dat în fața acestor coloși ai Culturii, a avut un real succes avându-l port-drapel pe doinitorul tribun al munților Apuseni – părintele Doru Gheaja cu a lui cântece patriotice răscolitoare de inimi și de mândrie națională.

În ritmul spectacolelor  acestui an istoric dedicat Centenarului Unirii, de curând, membrii cenaclului ”Lumină Lină” au fost oaspeții municipiului Sebeș, cu ocazia sărbătorii ”Zilele municipiului Sebeș” ținutul de basm care a dat universalității  pe unul dintre cei mai importanți poeți-filosofi - Lucian Blaga, punându-și amprenta capacității sale prin  firea-i poetică, aducând ca argument, ascunsul,  - ne-ascuns a luminii adâncind  misterul , descriind rolul primordial al creatorului în facerea lumii, a universului. Am poposit în acest oraș, cu oameni harnici și pricepuți, cu prilejul acestei sărbători, în cadrul căreia  am fost invitați să susținem un spectacol. Am stat de vorbă cu Dorin Nistor - Primarul municipiului Sebeș, cel care, nu fără modestie ne-a fost ghid în scurta-i incursiune, vorbindu-ne cu drag la adresa orașului, a locuitorilor lui, caracterizând sărbătoarea, una specială dedicată Sebeșului
, împrejurimilor lui, invitațiilor, turiștilor din țară cât și din afara țării. În prezentarea programului artistic punând accent pe tradiții, ceea ce ne reprezintă pe noi, știind trecerea noastră ne este vremelnică pe acest pământ rămânând întotdeauna tânăr și viguros: folclorul, portul, obiceiurile, cântecele noastre, jocurile, frumusețea locurilor binecuvântate dătătoare de veșnicie. Purtăm în inimi acel respect care dăinuie din generație, în generație, celor care ne-au învățat să muncim, ne-au învățat să ne respectăm să ne iubim țara, glia strămoșească. Sebeșul se poate mândri cu astfel de oameni, ne spune primarul, ”sunt buni români, buni gospodari, plini de inițiative și foarte harnici,  de aceea Sebeșul prezentului, este văzut ca unul dintre cele mai dezvoltate orașe din România. Avem o activitate economică intensă, dar avem și o cultură bogată,  oameni ai condeiului, prin creația lor au fost buni ambasadori acestei părți de Ardeal cât și întregii românii”. Amintind de  poetul– filosof Lucian Blaga, mai apoi dr. doc. ing. Dorin Pavel, unul dintre cei mai de seamă constructori în domeniul hidroenergeticii, întorcându-se în țară, a fost dascăl contribuind prin cunoștințele lui, la pregătirea în domeniul tehnic a patruzeci și șapte de generații de studenți. Poate fi numit ”părintele marilor baraje hidroenergetice” și în prezent,  se lucrează  după metodele lui. Sebeșul se mândrește cu pictorul Sava Henția (1848-1904­)  pictor realist, grafician, muralist și ilustrator de carte. Muzicianul- pianistului  Karl Filtsch, în memoria acestuia a fost dezvelit un bust pe Aleea Personalităților. Bogățiile unui oraș, unei așezări sunt date de oamenii locului, ne spune primarul Dorin Nistor. Într-un asemenea oraș cu veleități importante în domeniul culturii, fiind și anul dedicat Centenarului  Unirii,  ca date istorice legate de anul 1918, în acea vreme, Sebeșul are primul primar român prin persoana lui Lionel  Blaga,- fratele poetului Lucian Blaga amândoi au însoțit delegația la Alba Iulia. Sebeșul  având cea mai numeroasă delegație participantă la înfăptuirea actului de Unire cu Țara. Ne-a impresionat  numărul mare de spectatori circa 5000-6000 de oameni,

care pe tot parcursul evoluției scenice a cenaclului Lumină lină, au ovaționat bătând din palme la fiecare final de cântec, rolul principal în tot acest spectacol dedicat  mândriei de a fi Român, revenindu-i cu prisosință și dragoste întreită părintelui Doru Gheaja,
cel care în sutele de spectacole date, ne este nouă celor ce compunem acest însuflețit  mănunchi  de neaoși români, imboldul de a merge mai departe spre Marea Unire, în care provinciile românești aflate dincolo de granițele temporar impuse vor reveni așa cum este drept, la patria mamă.
                                                                                                                  
Vasile Luca

miercuri, 8 august 2018

”Dăruiți iubirii de Hristos, de neam și de țară”M-am gândit cu mare emoție atunci când mi-am propus să scriu despre Cenaclul Lumină Lină, acel început de acum 9 ani, de când și-a început activitatea misionar – artistică ca o nevoie de redeșteptare valorilor identitare ale noastre, ale românilor peste care pe nedrept și forțat unii neprieteni fie de aici de la noi, fie din cancelariile lumii  au încercat și încă mai încearcă, să ne colbuiască istoria mimând aportul nostru adus la o Uniune Europeană tot mai unită.  

În spatele acestui proiect prin care ne-am luat dulcea povară să străbatem drumurile țării, fără a ține seama de vreme și de vremuri, suntem cei care ajunși în fața dreptcredincioșilor aducem prin rugăciune, cântec și poezie, binecuvântare arhierească și slavă Lui Dumnezeu. În această chemare o avem aproape ca ocrotitoare și pavăză pe Sfânta Maică a Lui Iisus, cea care ne poartă de grijă pe drumurile atâtor plecări. Unindu-ne cugetul întru aceeași iubire frățească, în care sfântul nostru pământ românesc cuminecat prin jertfa atâtor eroi ne este liant, ochi de veghere și lege totodată, de a nu-i risipi hotarele și nici pe alții s-o facă, aducând prinos de înălțare  iubirea de Hristos, porniți pe acest drum stelar  precum Magii de la Răsărit spre ieslea Betlheemului sălășluită în sufletul fiecăruia dintre noi. Prin cântec aducem  daruri alese puse la picioarele neamului românesc dintr-o disperată nevoie de afirmare a tot ce ne definește ca popor cuminecat prin jertfa și sângele mântuitorului nostru Iisus Hristos.  Nu rareori în timpul concertelor susținute fie în fața sfintelor altare, fie pe esplanadele atâtor scene aflate în aer liber sau săli arhipline de spectatori, la auzul cântecului patriotic, fie cel alinător de  doruri, lacrimile devin boabe de mărgăritare când mama, cea mai dragă ființă de pe pământ își regăsește menirea în acele cântece închinate jertfei, iubirii ei necondiționate, simțindu-i mângâierea mâinii  din anii copilăriei atâtora dintre noi. 


Înființarea Cenaclului Lumină lină după modelul cenaclului ”Flacăra” a poetului Adrian Păunescu, a fost o idee ce a prins viață, al cărui  principal rol asumat îi revine în  întregime preabunului părinte Cătălin Dumitrean,

cel care încă din anii, dinainte de a se înscrie la Facultatea de Teologie,  lua drumul spectacolelor Cenaclului Flacăra unde de pe gardurile sau  peluzele atâtor  stadioane  și-a făcut ucenicia de iubitor împătimit  prin menirea cenaclului,  locul în care acum ca și atunci, setoasele inimi își afla alinarea prin cântecele atâtor folkiști,  mai apoi continuator iubirii de libertate, iubirii de țară, iubirii de cântecul patriotic, dar mai cu seamă iubirii de Hristos și a Lui Maică plinitoare.  O astfel de întâmplare fericită a avut loc la Biserica din Deal din Sibiu, locul devenit prea mic și prea strâmtorat pentru mulți credincioși care au vrut să fie alături de membrii cenaclului în spectacolul susținut sâmbătă 4 august 2018, consemnând în acest fel cei 9 ani de când a luat ființă Cenaclul Lumină Lină.
Cu gândul și năzuința ca acest Cenaclu dăruit românilor de pretutindeni să-și continue binecuvântata activitate misionară prin care valorile identitare ale neamului românesc să-și afle cale de preamărire și mândrie națională spre sufletul fiecărui ROMÂN

                                                                                                                  
Luca Vasile