joi, 9 noiembrie 2023

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU

 


Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Venim la tine cu nădejde, în fiecare an, Sfinte Nectarie, tămăduitorul nostru, grabnic folositor şi ajutător. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi

Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute.
Zi sublimă! Bucurie sfântă! Hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Ierarhe Nectarie! Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revarsă prin Sfintele Tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul:Aliluia!

Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni 
mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie.

Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!