miercuri, 29 iunie 2022

LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI PĂRINTELUI CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Cu mult respect şi adâncă consideraţie, urăm: La mulţi ani binecuvântaţi Părintelui Cătălin Dumitrean! Care, crează bucurie sfântă, prilejuită prin aducerea icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului ne-o dăruieşte prin sfintele icoane, este imensă! Apoi Sfântul Brâu al Maicii Domnului adus

din Grecia, ne-a ajutat enorm! Cât efort şi cât de multă dăruire! Totul pentru Hristos şi pentru Maica Domnului! Spre folosul nostru al credincioşilor, au fost zile de rugăciune continuă, am simţit suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră. Mulţumim Părintelui Cătălin, care,

prin cântecul lui, intră în comuniune sufletească cu publicul, dăruindu-se cu dragoste, împreună cu Cenaclul Lumină Lină, pe care îl conduce astfel încât, are loc acea sincronizare afectivă. Prin cântecul său părintele, răsfrânge dragostea, pe cerul muzicii românești, oferind sufletului ceea ce el are nevoie, trăire autentică, trăire profundă. Slujind lui Dumnezeu, lasă în urma lui un adevărat tezaur literar, scriind

poezie, dă frumusețe vieții prin puterea harului și dramului de dumnezeire, oferă hrană sufletului care are nevoie de apartenență și iubire. Atât cântecele, cât și poeziile părintelui sunt un crâmpei din sufletul lui. La mulţi ani părintelui Cătălin! Care, este de o eleganță care impune respect, dar în același timp, blând, modest și demn. Cu o puternică expresivitate, îndrăgostit fiind de muzică și frumos, domină scena cu personalitatea sa. Pentru că iubește oamenii și adevărul, radiază în jurul său iubire și încredere. Este pentru mulți

dintre noi un model de viață, este omul de la care am înțeles cum coboară poezia prin cântec și rămâne de-a pururi în sufletul nostru. Felul discret, dar adânc lucrător al Sfinției sale, de a-și manifesta credința, modul tenace, în care își urmărește idealul sunt pilduitoare pentru noi.

La mulți și frumoși ani Părintelui Cătălin Dumitrean! Multă sănătate şi bucurii duhovniceşti alături de toți cei dragi sufletului domniei sale.

duminică, 5 iunie 2022

Maica Domnului Prodromiţa şi Sf. Luca al Crimeei fac vindecări pe Dealului în Sibiu

 


Biserica de pe str. Dealului din Sibiu, martoră  a vindecărilor la rugăciunea către Maica Domnului
Prodromiţa şi inima Sfântului Luca al Crimeei.

Oamenii bolnavi continuă să vină la izvorul vindecării!

Dacă înţelegem profunzimea acestor Sfinte Taine ne ridicăm şi noi de pe pământ la cer, hrănindu-ne cu har şi cu lumină! Minunate sunt felurile în care Dumnezeu ne mângâie, ele nu pot fi numărate. Deseori, El ne trimite o rază de lumină în calea noastră sub chipul unui text din Sfânta Scriptură ce pare să ajungă din întâmplare la noi. Alteori, un cuvânt mângâietor al lui Dumnezeu rasună în noi şi îl repetăm parcă fără voie, din ce în ce mai puternic. Uneori când ni se acordă o atenţie la care nu ne-am fi aşteptat, când ni se spune o vorbă bună sau ne bucurăm de venirea neaşteptată a unui prieten drag, ne amintim de dragostea lui Dumnezeu care se îngrijeşte de noi. Prin grija neobositului nostru părinte Cătălin Dumitrean, ne-a  trimis în ajutor Icoana Maica Domnului Prodromiţa şi


inima Sf. Luca al Crimeei să ne aline suferinţele. Ce daruri mari! Câtă putere de rugăciune! Poate că nu întotdeauna ne înlătură durerea  de care avem nevoie ca de o doctorie folositoare, însă ne dă puterea să trecem prin cuptorul suferinţei şi să ieşim din aceasta biruitori. Învăţăm  mereu din cuvântul preoţilor noştri, cu ajutorul Maicii Domnului să renunţăm la lucrurile care nu ne sunt de folos; grijile şi neplăcerile mărunte ale vieţii încetează să ne mai tulbure, deşertăciunile lumeşti nu ne mai atrag, toate fleacurile lumeşti se desprind de noi singure, avem mare, mare folos venind la aceasta sfântă biserică. Mulţumim părintelui Cătălin şi preoţilor împreună slujitori, pentru toate sfintele rugăciuni!

Ne simţim bine atunci când, eliberându-ne de tot ce e de prisos, ne putem dărui vieţii bineplăcute lui Dumnezeu.

Mulţumim Maicii Domnului, Sfântului Luca şi dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate!