joi, 23 iunie 2016

PĂRINȚII IMPORTNAȚI DUHOVNICEȘTI SE ADRESEZĂ PUBLIC CENACLULUI LUMINĂ LINĂ!Părintele Cătălin-organizator și coordonator al Cenaclului Lumină Lină, reîntors din turneul italian, a simțit nevoia a se sfătui temeinic cu câțiva importanți duhovnicești, cu care a analizat anumite aspecte ale concertelor cenaclului. Astfel, în urma acestei analize, părintlee dorește să facă următoarele precizări importante în ceea ce privește viitorul acestui frumos organism misionar național-creștin:
PĂRINTELE CĂTĂLIN:
- Prezența Cenaclului Lumină Lină este indiscutabil la ora actuală o necesitate în multe din parohiile României și ale diasporei noastre.
- Concertele din Italia au descoperit faptul că membrii cenaclului sunt oameni dăruiți ideii de misiune și au făcut eforturi considerabile pentru a se exprima pe scenă cu entuziasm.
Imagini pentru părintele petru vamvulescu
Părintele Petru, unul din duhovnicii cu care am stat de vorbă
-Discuțiile duhovnicești cu părinții mei duhovnicești, pe care le-am purtat imediat la întoarcerea din turneu, mi-au întărit convingerea că aceste concerte sunt benefice atâta timp cât în timpul lor, și în jurul lor, se păstrează lucrarea Duhului Sfânt.
- Părinții mei duhovnicești sunt oameni care girează cu viața și mântuirea lor existența acestui cenaclu, de aceea dorind și eu a mă mântui, dar nedorind să pun în pericol nici mântuirea sfințiilor lor, doresc să fac ascultate și să nu mă abat de la linia trasată de aceștia.

- Astfel, pe viitor, dorim să acordăm un spațiu generos pricesnelor și să evităm în biserici cântecele care aduc prea multă efervescență. Nu este duhovnicesc nici din partea membrilor cenaclului și nici din partea publicului a propune piese muzicale folk sau  cu temă de muzică ușoară care să ducă la legănatul piucoarelor și la mișcări nefirești ale corpului.
Imagini pentru părintele ioanichie frăsinei
Părintele Ioanicihie-Frăsinei-un alt ocrotitior al cenaclului
-Părinții duhovnicești ne cer ca atunci când se desfășoară Sfânta Liturghie să nu se producă nici cea mai mică antrenare a instrumentelor muzicale, membrii cenaclului fiind invitați ca mai întâi să se roage, să fie prezenți integral la Sfânta Litrughie și să fie sfioși în gesturile desfășurate în biserică. Consider că până acum aceste elemente au fost respectate și nu mă îndoiesc că și pe viitor va fi tot la fel. Avem oameni integri care sunt buni creștini și practicanți corecți ai ortodoxiei.

- Părinții duhovnicești recomandă ca pe viitor să se evite prezența în grup a soferilor și a unor persoane care nu adoptă un mod de viață misionar-ortodox. Nu vrem să judecăm persoanele care adoptă un alt stil de viață. Fiecare avem păcatele și slăbiciunile noastre. E însă libertatea fiecăruia de a-și alege drumul și opțiunea modului de a petrece viața, socotind că fiecare ins poate fi valoros în felul său, dar totuși consider că e firesc și o dovadă de mult respect, ca  în preajma sfintelor reverende. în mod public, sau să se exercite o altă atitudine decât cea spirituală. Noi putem sminti pe foarte mulți creștini sau oameni care doresc să-și schimbe în bine viața , una vorbind în concerte și alta făcând în particular, și astfel denaturând toată acțiunea noastră misionar-duhovnicească. Să nu uităm că noi înșine răspândim rugăciuni și miruri anti-alcool și anti-fumat, deci, nici în preajma locurilor unde se desfășoară concertele nu este permis prezența unor spectatori cu astfel de duhuri necurate.

În ceea ce mă privește cred că am întotdeauna bune intenții și m-am străduit ca să fac eforturi concrete inclusiv de natură socială, materială și spirituală pentru a susține unitatea grupului, sau chiar pentru a atrage în grupul cenaclului oameni  puțini diferiți de noi, dar care doresc ca să se schimbe în bine, renunțând la lucruri lumești, adică să fim după exemplul creștinilor adevărați, deci nedorind ca  să se întâmple invers, iar noi să ne sminitm și să cădem în plasa năravurilor lor lumești.

- Părinții ne recomandă ca de asemenea ca pe parcursul deplasărilor în comun să se continue ceea ceea ce a fost și până acum, adică să fie cât de multă rugăciune în microbuz, urmând a se citi câti fie câte un acatist și a se purta discuții duhovnicești cât mai detaliate, în care să ne vorbim de propriile aspirații sau să găsim lucruri comune în viața de zi cu zi care să ne apropie prietenia și să ne unească. Evident e vorba nu de prietenii lumești, de asocieri pe bază de patimi, ci de întâliri de suflet și de practicarea mai atentă a unor virtuți creștinești. Să vorbim despre sfinți, despre minuni, depsre modul în care ne rugăm în particular. Și din acest punct de vedere consider că suntm pe drumul cel bun, în marea majoritate a deplasărilor cu microbuzul existând discuții interesante și pline de dinamism religios.

- Următoarele deplasări vor întări duhovnicește grupul nostru și vor aduce bune rezultate pe plan misionar. Vor fi următoiarele concerte:

26 iunie- SIBIU- STRADA STEFAN CEL MARE- în organizarea Părintelui Petian. Se intră doar pe bază de inivtație.

30 iunie: SIBIU- GRĂDINA DE VARĂ -ORA 18.00 INTRARE LIBERĂ
3 IULIE - TOHANU VECHI- BISERICA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
 ORA 11
10 IULIE-GHIMBAV-BRAȘOV  ORA 11

14 IULIE PREDEAL- CONCERT PRIVAT SE INTRĂ PE BAZĂ DE INVITAȚIE

- Rămânând pe linia sfinților părinți, rog a se citi cu cea mai bună credință aceste rânduri, cerând sincer iertare celor care nu înțeleg că om răspunde cu toții, în ziua Înfricoșătoarei Judecăți, depsre toate gesturile, vorbele, smintelile și faptele necreștine pe care le-am săvârșit. Acest cenaclul ste și rămâne șansa mântuirii noastre și a atâtor semeni. Să ne facem frumos datoria și să nu ne oprim din drumul nostru. Pentru Hristos și Maica Domnului!

AL VOSTRU ÎN TOATE CELE DUHOVNICEȘTI,
PĂRINTELE CĂTĂLIN DUMITREAN