marți, 16 iunie 2015

SĂ NE RUGĂM PENTRU CENACLUL LUMINĂ LINĂ


Să ne rugăm, prieteni buni pentru Cenaclul Lumină Lină, să le călăuzească Dumnezeu paşii, să-i apere să-i ocrotească, de tot ce-i rău să îi ferească.
Doamne Dumnezeul nostru, dăruieşte sănătate şi putere de muncă fiecărui membru al Cenaclului Lumină Lină, care se jertfeşte pentru binele semenilor şi umple de bucurie şi nădejde sufletele lor, că “Tu eşti Viaţa, Nădejdea şi Învierea noastră.”
Se cuvine să aducem mulţumire Domnului nostru Iisus Hristos pentru tot ce am primit, dar şi pentru această bucurie pe care o aduce în sufletele oamenilor Părintele Cătălin Dumitrean, care pe lângă harul său de îndrumător de suflete, de om al lui Dumnezeu, duce misiunea cenaclului tuturor românilor de atâţia ani pe drumurile ţării, dar iată cum are ocazia şi în afara ei. Acum, se bucură  de concertele cenaclului românii din Italia.
Maica Domnului ne iubeşte pe toţi, astfel şi noi suntem datori să răspundem acestei iubiri înmulţind talantul pe care l-am primit fiecare, atât cât ne stă în putinţă  să lucrăm la răspândirea binelui prin cuvântul bun spus, cântat sau scris la vreme, pornit din inimă rod al unui simţământ creştin, al unui gând înalt.

 Pentru compatrioţii noştrii, pentru fraţii noştrii din Italia care duc lipsă de astfel de concerte, cum oferă Cenaclul Lumină Lină, Domnul vrea să îmbogăţească sufletul lor aşa cum am citit de curând, în cartea Fiecare zi un dar de la Dumnezeu :”Binecuvântaţi cunoscând că la aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea. Din ceea ce primim de la Dumnezeu trebuie să vină ceea ce le dăm oamenilor. Însuşindu-ne cele ale lui Dumnezeu, vom putea să ne ajutăm semenii. Ştiind că suntem chemaţi la binecuvântare, nu pentru că am fi meritat-o, ci doar în Iisus Hristos, cum să nu dăm şi altora din ceea ce am primit şi cum să nu răspundem la diferite nevoi ale oamenilor prin cuvinte şi fapte?....

Să iubim, aşadar, fiindcă suntem iubiţi de Dumnezeu; să dăm, fiindcă ni se dă; să binecuvântăm, fiindcă El binecuvântează.”
Încurajaţi-i prieteni, prin mesajele dumneavoastră.

Fie ca Maica Domnului, care i-a binecuvântat prin Sfintele Ei lacrimi, chiar înainte cu 2 zile de plecare şi Sf. Ioan Rusul a cărui pomenire am săvârşit-o de curând  să apere  Cenaclul Lumină Lină.


Monica Armenciu