luni, 3 decembrie 2018

Cronica concertului de la Cristești1 DECEMBRIE, aproape de NEAM și de ȚARĂ!              Cenaclul Lumină lină, membrii acestuia și-au făcut țel, ducând odată cu ei, în cele aproape 500 de spectacole, în cei aproape 10 ani de când a luat fiinţă,  în componenţa căruia sunt: preoţi, oameni de cultură, studenţi, tineri elevi,  condus de părintele Cătălin Dumitrean pe drumurile atâtor spectacole, purtând stindard  credința, pecetea iubirii de ţară, acea dragoste  nestrămutată de tot ceea ce este mai curat și mai înălțător în inimile fiecărui român, și anume acel sentiment  necondiționat al iubirii de ţară, ce ne menține veghetori la hotarele neamului românesc. 
       Avem o moştenire primită ca zestre de la moşii şi strămoşii noştri, este ţara noastră, credinţa, datinile, tradiţiile, iar mesajul nostru de a fi mai curaţi, mai buni ne însufleţeşte spiritul de echipă. Ziua sfântă de 1 Decembrie, ziua Centenarului, ne-a aflat cu aceeași nerăbdare  însuflețită plină de dor şi apropiere de oameni,  porniți pe drumurile țării, iată ajunși la Cristești, o  localitate nu departe de locurile trecute în Panteonul  istoriei, moment evocator scris cu sânge de martir atâtor eroi, ce ne amintește despre luptele duse la Oarba de Mureș, unde înălțimile dealurilor  poartă urma sfinţită a jertfei  atâtor eroi, ştiind că apele domoale ale Mureșului au fost sfințite în acele încleştări cu sângele și jertfa atâtor eroi, în luptele duse pentru dezrobirea pământului românesc. 
Spectacolul închinat a 100 de ani de la semnarea actului istoric a Marii Uniri de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918, a fost prilej de bucurie pentru locutorii localității Cristești, cum de fapt pentru întreaga ţară. Chiar dacă frigul acestei ierni atipice, până în prezent fără zăpadă, i-am simţit pe obraji  mușcătura nesăţioasă, cu toate acestea nu a oprit dorinţa copiilor,a elevii de școală, artiştilor de toate calibrele invitaţi de a evolua pe scena  montată în aer liber. Am putut auzi cântece evocatoare, ce au contribuind la  amplu program artistic dedicat României. De remarcat în cadrul desfăşurării spectacolului  diploma „cel mai frumos costum naţional” a fost acordată ansamblului folcloric „Hora din Ungheni” Mulţimea de localnici  însuflețindu-se odată cu apariția scenică a cenaclului Lumină lină, 
avându-i alături pe: îndrăgitul  părinte Doru Gheaja, pe împătimiții de cântec dedicat iubirii de țară: cant autorii Nelu Ivan,  Marius Catalan,  părintele Alexandru Dănilă, studenta  Andrea Tecar,  elevele de  liceu Dominic Simionescu și Alexandra, Romică Harșany, Sorin Popa,  Vasile Luca, aflaţi sub coordonarea nemijlocită a părintelui Cătălin Dumitrean. S-au fluturat steaguri tricolore, ne-am scăldat privirea, de sus de pe scenă, cu frăţietatea braţelor înlănţuite  unei mai Hore a  Unirii, însoţită mai apoi de cântecele patriotice, poezia, dar mai cu seamă apariţia scenică a părintelui Doru Gheaja, ce a avut darul ca freamătul mulţimii să se transforme într-o voce comună la auzul atâtor cântece evocatoare, totodată cunoscute în care: Avrămuţ crăişorul moţilor, Ştefan cel Mare şi sfânt, Mihai Viteazul, Horia Cloşca şi Crişan, luptele duse la Oarba de Mureş, batalioanele de români trecând Carpaţii,  participând la luptele pentru dezrobirea Ardealului, au avut darul să însufleţească inimi, dând zilei de 1 Decembrie, măreţia Zilei Naţionale întregii ROMÂNII, prin însăşi la început de spectacol intonarea Imnului Naţional.
 Deci să bată clopotul reîntregirii la Alba Iulia şi să-l audă fiecare Român, poate doar aşa va putea înmuia inimile împietrite atâtora „cumpărabili” cărora le este mai aproape înavuţirea lor proprie decât binele şi prosperitatea propriei lor ţări. La Mulţi Ani România!                               Vasile Luca (UZPR)