miercuri, 16 august 2017

- FAGURE DE ROMNIATE! -

COMUNA MAIERU 


               Cenaclul Lumina Lină, condus de inimosul părinte Cătălin Dumitrean,  aflat la  a câta plecare pe drumurile țării, la invitația părintelui paroh Cismaș Dan, sâmbătă 12. 08 . 2017, a luat drumul județului  Bistriței Năsăud, mai precis  spre frumoasa localitate Maieru, una dintre cele mai reprezentative localități din județul țării, unde acest cenaclu sibian bine știut și iubit de români,  a susținut un concert de pricesne și cântece patriotice în cadrul căruia părintele Doru Gheaja cu a lui înălțătoare voce vibrantă plină de măreție, a adus acel imbold de mândrie națională prin cântecele sale legate de istoria milenară a poporului român.  Pe drum am fost oaspeții părintelui paroh  Radu Petri Viorel din localitatea Șirioara,  cel care cu bucurie și  îmbrățișarea-i frățească alături de buna lui soție Ana, Maria – Petri,  fie și pentru scurt timp ne-au fost gazde primitoare, ospătându-ne din belșug cu o foarte bună și gustoasă mâncare de post, fiind în preajma marii sărbători zilei dedicate Preacuratei și plinitoare de rugăciune Sfintei Marii. După care în fuga mașinilor avându-l ghid  pe însuși părintele preot acestei localități am luat drumul Mănăstirii Rarău, cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” unde am primit binecuvântarea venerabilului  părinte arhimandrit Veniamin, închinându-ne la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, icoană despre care se știe, a fost dăruită la sfințirea schitului acestei mănăstiri, de voievodul Moldovei, Petru Rareș în anul 1541.. 

        Un loc binecuvântat de o frumusețe aparte în care viețuiesc câțiva prea-cucernici călugări în a căror rugăciuni sunt adunate multe cereri de trebuință ale mirenilor ce se nevoiesc să ajungă pe acele binecuvântate meleaguri. După binecuvântarea primită am luat drumul comunei Maieru, unde cu multă dragoste am fost întâmpinați de mai tânărul părinte paroh Dan Cismaș, cel care prin râvnă, perseverență  și hărnicie, ajutat de harnicii locuitori acestei frumoase comune, fiindu-i aproape domnul Primar Vasile Borș, alături de consilierii locali, mulți oameni de bine și cu dare de mână, au purces la  ridicarea Centrului cultural – catehetic având în componența-i o sală multifuncțională, la mansarda clădirii 20 de locuri de cazare,  cât și o bogată  bibliotecă parohială, socotită  filială a bibliotecii județene, instituție  care  răspunde prin complexitatea activităților cultural - recreative nevoilor comunității. Așa cum îi place să spună tânărul părinte Dan Cismaș,  de pământ de prin părțile Sighișoarei,”pe lângă ce am realizat până în prezent, cu ajutorul Lui Dumnezeu, de la 1 septembrie deschidem o grădiniță cu program,  prelungit,  de asemenea în comuna Maieru ne mândrim cu un Cămin de bătrâni, unde, cu multă dragoste sunt îngrijiți 26 de vârstnici” În sistemul de învățământ  din comuna  Maieru, potrivit părintelui Dan Cismaș, sunt cuprinși peste 1400 de copii, de la grupa mică de grădiniță  până la clasa XII-a de liceu inclusiv. Chiar în aceste zile  la Maieru se află într-un schimb de experiență 30 de copii veniți din sora noastră Basarabia, din zona Chișinăului,  raionul Strășeni - Republica Moldova, o bucurie  pentru copiii moldoveni, înconjurați cu  multă dragoste de cei din Maieru, pe lângă părintele Dan Cismaș s-a implicat direct și nemijlocit  Vasile Borș - Primarul acestei comune, oameni prețuiți de întreaga comunitate. 



              După sfânta slujbă a avut loc un bine primit program artistic în care pricesnele, poezia, cântecele patriotice s-au împletit într-o armonie totală cu glasurile membrilor cenaclului Lumină Lină, și ai celor prezenți, finalul înălțător, patriotic, de mândrie națională revenindu-i părintelui Doru Gheaja. Urmând așa cum îi șede bine și firesc unui cenaclu   a cărei iubire îi este menirea, sa să pornească la drum într-o nouă și nouă plecare, spre cine știe  ce localitate din țară, ducând odată cu el, acel dor mistuitor, acea dragostea nepieritoare  dătătoare de înălțare spirituală  în care iubirea de neam și de țară fac parte din însăși a tot ce existăm ca mândru și nesugrumat popor, pământ  sfânt strămoșesc, știut Grădina Maicii Domnului binecuvântare                        
                                                                                                                                        Vasile Luca