duminică, 7 februarie 2016

DOR DE RÂMEȚ

Imagini pentru râmet
(Poem scris astăzi, duminică, la ora 13-Sibiu)

Poteci de iertare, și pasul îmi plânge,
Am inima lină ca orice drumeț,
M-aș duce acum într-un dor ce se frânge,
Duminică sfântă, mi-e dor de Râmeț.

Și clopotul Albei din veac se împarte,
Și frate se face cu gând îndrăzneț,
În inima care îmi pare o carte,
Cu versuri de pace, mi-e dor de Râmeț.

Acolo, pe prispă se vede tot cerul,
Păduri ce au urme de urși și mistreț,
Ardealul și-a adună în slujbe misterul,
Trăiesc ca un munte, mi-e dor de Râmeț.

Așa mi-e ideea, că Horea și Iancu,
În schit,pe la slujbe, tânjesc fără preț,
Se întorc lângă maici să le mistuie rangul,
Să adune oștire, mi-e dor de Râmeț.

Ghelasie sfântul, precum infinitul,
La sfinte vecernii se face un deț,
În mir își desface spre inimi veșmântul,
Și-n har te îmbrăcă, mi-e dor de Râmeț.

Și maicile, Doamne, ce slobode toate,
Nu au niciodată vreun gând de dispreț,
Muncesc cu iubire, și atât cât se poate,
Se roagă din suflet, mi-e dor de Râmeț.

De vrei însă lumea mai bună să fie,
Din șoapte smerite, ceva să înveți,
Adună-ți simțirea într-o blândă chilie,
Și roagă-te simplu, în cer, la Râmeț. 
Imagini pentru râmet sfantul ghelasie