duminică, 18 ianuarie 2015

O DOAMNE, CÂTĂ BINECUVÂNTARE NE-A ADUS MAICA DOMNULUI LA SIBIU! LA BISERICA SF.IOAN IACOB ROMÂNUL PE STRADA DEALULUI


Cum ne-a adunat Îndrumătoarea noastră sfântă de la Biserica Mihai Vodă din Bucureşti, Maica Domnului Hodighitria, în aceste patru zile de rai, pe toţi copiii Ei învăluindu-ne în iubirea-I desăvârşită. Începând cu marea bucurie a sosirii Sfintei Icoane, apoi a cuvântului părintelui paroh Adrian Beldean care ne-a mărturisit că în urmă cu aproape 10 ani, a fost dusă la Mânăstirea Rânca, apoi a binevoit  Stăpâna să vină la Sibiu, binecuvântând pe fiecare dintre
credincioşii care vin înaintea Sfinţiei sale cu credinţă, cu smerenie, cu umilinţă fiindcă Maica Domnului  este maica smereniei şi ne îndeamnă la smerenie, iubeşte şi preţuieşte atât de mult pe cei care ştiu în orice condiţii să-şi plece capul. Apoi procesiunea de înconjurare a Sfintei Biserici Sf. Ioan Iacob Românul, totul a fost absolut înălţător! Cum mai răsunau Doamne glasurile credincioşilor cu lumânările aprinse în mâini, urmându-şi Păstorul. Cum s-a mai bucurat Măicuţa când am cântat cu toţii “Lumină lină a sfintei slave, a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, Celui Sfânt., Celui fericit: Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.” Apoi Paraclisul Icoanei… cât har, cum ne învăluia în dragostea Ei sfântă, privindu-ne din toate cele trei sfinte icoane, câtă bucurie! Să avem încă o icoană a Măicuţei Îndrumătoarea.După ce astăzi a sfinţit-o părintele Adrian Beldean după modelul Athonit, după plecarea icoanei de la Bucureşti, va fi  aşezată icoana proaspăt sfinţită, să nu rămână locul gol; să ne umple în continuare sufletele de bucurie. Iar luni 19.01.2015, Măicuţa care a vegheat până acum Biserica de pe Dealului, va fi dusă la Biserica TBC. Să o avem în  ambele biserici, şi pretutindeni în gândurile şi în sufletele noastre.

Revenind la Sf. Maslu de vineri, la sfintele rugăciuni închinate Maicii Domnului cu atâta puritate a simţirii şi delicateţe în tonuri, cum s-a mai bucurat Măicuţa, ne-a îmbrăţişat , ne-a binecuvântat pe toţi creştinii aflaţi în biserica şi pe cei pentru care ne-am rugat. Şi ca bucuria să fie deplină, mult doritul cuvânt al părintelui Gheorghe Colţea, a întărit credinţa oamenilor în Sfinţii lui Dumnezeu; să asculţi mărturie despre cum au fost descoperite Sfinte Moaşte alături de Maica Domnului, ce poţi să îţi doreşti mai mult? Dumnezeu să le primească jertfa!
Sâmbătă a fost a treia zi de Rai. Cântecele Părintelui Cătălin Dumitrean, alături de corul bisericii cu glasuri sublime, ne-au condus din nou în paradisul spiritual coborât din Cer, totul pentru cinstirea Maicii Domnului!
Sfânta slujbă a Pavecerniţei Mari, săvârşită de Părintele Cătălin Dumitrean, şi de Părintele Iosif Toma, de toţi cei care au cântat la strană au fost pur şi simplu un adevărat cor de îngeri:”Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului:”Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul.” Apoi cântarea proorocului Isaia interpretată atât de dulce, de lin:”Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu. Auziţi până la marginile pământului, căci cu noi este Dumnezeu.” Au revărsat asupra credincioşilor dragoste şi căldură sufletească, inducându-ne acea stare minunată de linişte, de pace trăită în comuniune cu Maica Domnului pe care doar rugăciunea cântată o poate induce: SATREA DE RAI!

Astăzi în timpul Sfintei Liturghii pricesnele închinate Măicuţei, au fost cântate sublim. Încă aud glasul Părintelui Cătălin: Am venit, Măicuţă să ne mai vedem,/Să-ţi spunem necazul care-l mai avem/Noi cu toţi din suflet te rugăm aşa/Scapă-ne Măicuţă, de ispita grea; ne-au făcut să-I simţim prezenţa, este un lucru dincolo de puterea noastră de înţelegere, să O simţi că trăieşte. Chiar lângă icoana cea mica, care însoţeşte cenaclu în concerte, au curs multe lacrimi de la cei veniţi cu credinţă la închinare, eram aproape şi am văzut Ştiau oamenii din predicile părintelui că, atunci când Dumnezeu consideră vor primi ajutor.
Ce altceva ne-am mai putea dori?
Mulţumim Lui Dumnezeu pentru toate!
SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!

                                                                                                                             Monica Armenciu