miercuri, 12 septembrie 2018

”Maria Maica Lui Iisus”

Zi de mare praznic în satul Filitelnic comuna Bălăușeri, în frumoasa biserica din acest sătuc ce poartă cu cinste ca hram pecetea  Nașterii  Preacuratei  Fecioare Marii, Miresei cerurilor, Stăpânei îngerilor, Ocrotitoarea tuturor mamelor , aceleia care s-a învrednicit ca din pântecele său cel fecioresc, să-l nască pe Domnul și stăpânul vieții noastre, pe Domnul Iisus Hristos. Cea care dintre oameni, cunoscând necazurile, încercările, dramele și crucea grea pe care mamele creștine o poartă pe fața pământului, s-a înălțat la cer și mijlocește pentru noi în fața dumnezeiescului Ei Fiu. Cu această ocazie, sute de credincioși au bătut drumurile zărilor, știind la capăt de drum, ca întotdeauna îi așteaptă  izvorul dătător de viață și împlinire atâtor cereri îndreptate spre cer prin însăși rugăciunea comună a sfintei Liturghii ce cuminecă sufletul fiecăruia dintre noi.  Avându-l aproape de inimă pe smeritul și bunul  părinte paroh Ionică, cel care, cu dragoste și multă blândețe își apropie inima lui de cea a noastră  potolindu-ne fierbințeala zbaterilor atâtor încercări, dându-ne certitudinea  prin harul și darul rugăciunii, orice vom îndrăzni să cerem în numele Lui Hristos și a Lui Maică rugătoare, iubind aproapele ca pe noi înșine, arătându-ne unora altora bunătatea, compasiunea, întrajutorarea,  dragostea nețărmurită aducătoare de alinare, nu facem altceva  decât să luăm cu osârdie calea de preacurat prin însuși plinirea cuvântului Lui Dumnezeu. Prin rugăciunile stăruitoare și nu rareori scăldate în lacrimi, ca apoi, acele lacrimi pline de durere și multă speranță, să se transforme în lacrimi de bucurie și mulțumire la plinirea atâtora cereri.

Pe lângă sutele de credincioși, i-au fost aproape părintelui Ionică: părintele Protopop al Sighișoarei, Ovidiu Dan, părintele Ștefan, Gabriel - Caras – parohia Senereuș, preotul pensionar  Valer Man, preotul  Vasile Bota, părintele Ioan Covrig parohia Deag –protopopiatul Luduș. părintele Eugen Gligor –din Târnăveni. De asemenea, ca de fiecare dată din an,  părintelui Ionică i-au fost oaspeți de seamă, minunatul cor Vox Animi” (Vocea sufletului) catedrala ortodoxă Sighișoara,  dirijat de prof. Ana Rodica Preuteasa.  Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop  Ovidiu Dan, cel care,  laudă sârguința, evlavia,  puterea de ascultare și dăruire a părintelui  Ionică. În preajma sutelor de credincioși ai putut auzi vorbindu-se atât românește cât și ungurește, într-o biserică eminamente ortodoxă, ceea ce denotă că acolo unde cuvântul Lui Dumnezeu este propovăduit în smerenie și ascultare, dragostea omenească este mai presus decât orice învrăjbire, oameni cu frică de Dumnezeu, creștinii iubitori de Hristos, își găsesc în comun calea spre ceia ce, cu adevărat îi unește, iubirea de Hristos și a Lui Maică plinitoare. Emoție sfântă ce o aflăm prin cuvântul și dragostea lui Dumnezeu adevărul absolut și frumosul etern de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, iar sufletul nostru înaripat prin rugăciune ni-l simțim inundat de acea dragoste nețărmurită pentru Maica Domnului, Maica noastră a îndurărilor, cea care ni l-a dăruit pe Domnul Hristos, cel care  mai apoi răstignit pe crucea Golgotei pentru a  elibera sufletul nostru din robia păcatului și a morții, ne conferă nouă șansa să ne întoarcem din nou, prin puntea morții în Dumnezeirea în care am fost dintru început. La final de slujbă, după înconjuratul sfintei biserici, sutele de credincioși au fost invitați la o agapă creștinească în care mesele încărcate de bunătăți întru cinstirea hramului sfintei biserici, a îndestulat pe cei sosiți la Filitelnic, mese ca au fost așezate atât în căminul cultural cât și într-o curte din apropiere, nimeni dintre cei prezenți nu a fost lăsat să plece fără să deguste din bucatele alese puse cu prisosință și îndestulare în fața fiecărui mirean. O bucurie mai mare nici că se poate pentru bunul părinte Ionică, cel care a avut la final de slujbă, o vorbă de  mulțumire, de mângâiere și creștinească  binecuvântare, ca o făgăduință la o nouă și mult așteptată reîntâlnire în care dragostea apropierii, trăirii în duh și adevăr, ne înaripează sufletul întru iubire neprefăcută.
Nu puteam să nu-i amintim pe cei doi cunoscuți interpreți de muzică românească, îndrăgita interpretă Leontina Pop și Nelu Șopterean, cei care, îi sunt dragi părintelui Ionică, pe lângă cântecele populare, poartă în căușul sufletului lor pecetea frumoaselor pricesne ce înnobilează prin vers și glas de preamărire, dragostea nețărmurită pentru a noastră Preasfântă și neprihănită Maică a Lui Hristos, logosul întrupat a iubirii și purtării de grijă pentru tot omul rugător, aflându-se alături de noi la tot ceasul din zi și din noapte rugându-se pentru noi. Îți mulțumim părinte Ionică, întru numele Preasfintei Marii,  pentru  bucuria cu care ne aștepți în fiecare duminică și zi de sărbătoare  împărtășindu-ne ruga îndreptată spre cer întru credință, nădejde și dragoste, virtuți sădite în noi încă de la Botez, întru mărire și slava Lui Dumnezeu. Totodată, așa cum spune părintele, mulțumiri și împliniri înmiite celor care, din preaplinul bunătății lor au contribuit ca de această sărbătoare plină de iubire și frățietate să se bucure tot sufletul.

                                                                                                               Vasile Luca