miercuri, 29 iunie 2022

LA MULŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI ANI PĂRINTELUI CĂTĂLIN DUMITREAN!

 


Cu mult respect şi adâncă consideraţie, urăm: La mulţi ani binecuvântaţi Părintelui Cătălin Dumitrean! Care, crează bucurie sfântă, prilejuită prin aducerea icoanelor făcătoare de minuni ale Maicii Domnului la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului ne-o dăruieşte prin sfintele icoane, este imensă! Apoi Sfântul Brâu al Maicii Domnului adus

din Grecia, ne-a ajutat enorm! Cât efort şi cât de multă dăruire! Totul pentru Hristos şi pentru Maica Domnului! Spre folosul nostru al credincioşilor, au fost zile de rugăciune continuă, am simţit suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră. Mulţumim Părintelui Cătălin, care,

prin cântecul lui, intră în comuniune sufletească cu publicul, dăruindu-se cu dragoste, împreună cu Cenaclul Lumină Lină, pe care îl conduce astfel încât, are loc acea sincronizare afectivă. Prin cântecul său părintele, răsfrânge dragostea, pe cerul muzicii românești, oferind sufletului ceea ce el are nevoie, trăire autentică, trăire profundă. Slujind lui Dumnezeu, lasă în urma lui un adevărat tezaur literar, scriind

poezie, dă frumusețe vieții prin puterea harului și dramului de dumnezeire, oferă hrană sufletului care are nevoie de apartenență și iubire. Atât cântecele, cât și poeziile părintelui sunt un crâmpei din sufletul lui. La mulţi ani părintelui Cătălin! Care, este de o eleganță care impune respect, dar în același timp, blând, modest și demn. Cu o puternică expresivitate, îndrăgostit fiind de muzică și frumos, domină scena cu personalitatea sa. Pentru că iubește oamenii și adevărul, radiază în jurul său iubire și încredere. Este pentru mulți

dintre noi un model de viață, este omul de la care am înțeles cum coboară poezia prin cântec și rămâne de-a pururi în sufletul nostru. Felul discret, dar adânc lucrător al Sfinției sale, de a-și manifesta credința, modul tenace, în care își urmărește idealul sunt pilduitoare pentru noi.

La mulți și frumoși ani Părintelui Cătălin Dumitrean! Multă sănătate şi bucurii duhovniceşti alături de toți cei dragi sufletului domniei sale.