miercuri, 9 noiembrie 2022

HRAMUL SFÂNTULUI NECTARIE LA SFÂNTA BISERICA DE LA SPITALUL T.B.C. DIN SIBIU

 


Zi sublimă! Bucurie sfântă! prilejuită de hramul Sf. NECTARIE, căruia ne-am rugat fierbinte, către sfânt chipul Icoanei sale privind: ajută-ne, mare făcătorule de minuni Sf. Nectarie! Venim la tine cu nădejde, ca la un adevărat, izvor de tămăduiri, grabnic folositor şi ajutător grabnic. Noi toţi am primit binecuvântarea ta, ne-am tămăduit, şi simţim profund, nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi 

neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Sf.Nectarie a fost alături de
  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească ne închinăm şi ne rugăm Sfântului Nectarie, mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc. Ne-am închinat Sfintei

Icoane Maica Domnului din Iviron care plâns pentru
 noi şi Moaştelor Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir aduse de părintele nostru drag Cătălin Dumitrean, care multe sacrificii face pentru binele credincioşilor, alină astfel suspinele celor bolnavi, răspunde trebuinţelor  noastre, ale credincioşilor şi setei noastre

duhovniceşti. 
 Peste toţi s-a revărsat har, peste har, binecuvântare peste binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.
 Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Nectarie, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi

nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Nectarie. 
Sfinte Ierarhe Nectarie,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii! Să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm şi să slăvim preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!