luni, 23 iulie 2018

DUMBRĂVENI

O lecție de viață

Sâmbătă, 21 iulie, începând cu ora 17.00, în moderna și noua sală a Centrului cultural Dumbrăveni, membrii Cenaclului Lumină Lină condus de părintele Cătălin Dumitrean, la invitația conducerii Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap – Dumbrăveni, au susținut un concert, mare parte din spectatori au fost persoanele cu dezabilități ce aparțin de acest Centru.
De fapt, înainte de a urca pe scenă, surpriza a  venit din partea asistaților cei care sub îndrumarea personalului medical deservent au pregătit un program artistic demn de toată lauda, din acel grup făcând parte: nevăzători, tineri sau mai puțin tineri cu probleme locomotorii cei care sub îndrumarea personalului Centrului din Dumbrăveni, au adus prin glasurile lor, acel crâmpei de frumos, prin cântecele religioase interpretate, citate biblice, poezii  în care omul străbătut de fiorul dragostei  își ară recunoștința față de bunătatea, dragostea ce ni le poartă Dumnezeu, nouă oamenilor. Scopul serviciului social, ne spune tânăra directoare Raluca Munteanu, este acela  de a asigura persoanelor adulte cu dezabilități aflate în situație de dificultate socială, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare. Ducând la creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate, de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora. Capacitatea centrului este de 100 de locuri. În cadrul acestei întâlniri am ascultat cu mare plăcere grupului coral constituit din persoanele cu dezabilități, o seamă de  poeme în care, nădejdea, dragostea, iubire, au fost punți de legătură prin cuvânt  îndumnezeit ascultând versurile spuse cu sensibilitate de cei din grupul vocal, printre care se afla Irina Dragoș, chiar dacă era țintuită în căruciorul cu rotile, glasul nu-i putea ascunde emoția odată cu versurile recitate:

 Tu m-ai scos din valul lumii
Și din mâna Celui Rău.
Și, din rob al rătăcirii,
M-ai făcut copilul Tău!
 Alergam neîncetat, 
al Tău glas plin de iubire
Tu Iisuse m-ai chemat
M-ai chemat din valul lumii
 și din calea celui rău
Si din rob al rătăcirii
M-ai făcut copil al tău”
 Sau versurile de o frumusețe aparte, pline de sensibilitate ale poetului Eminescu, din poemul           l 

”Răsai asupra mea”

Răsai asupra mea, lumină lină 
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;  
O, Maică sfântă pururea fecioară
 în noaptea gândurilor mele vină
 Speranța mea tu n-o lăsa să moară
Din inima-mi adânc noian de vină;
 Privirea ta de milă caldă, plină,
 îndurătoare-asupra mea coboară. 

Un program artistic de excepție cu oameni de excepție vorbind la adresa artiștilor din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Dumbrăveni. Cuvintele de o caldă vibrație spuse la finalul concertului la adresa Cenaclului Lumină lină, spectacol a cărui final, ca întotdeauna îl întregește atât de fericit părintele Doru Gheaja, cel care alături de părintele Cătălin Dumitrean cu prilejul zilei lor de naștere, în semn de prețuire le-a fost oferit un tort, din partea Centrului de recuperare și reabilitare Dumbrăveni, aceștia din urmă mulțumind pentru darul primit, oferind acel tort celor care au fost promotorii acelui dar. De o elocventă trăire a fost scurtul cuvânt de mulțumire și bun venit adresat de primarul Dumbrăvenilor domnul Primar Emil Dârloșan,  cel care a reliefat scoțând în evidență faptul că, pe plan local pe lângă Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități, există un Centru de Integrare și Terapie Ocupațională, care asigură persoanelor adulte condițiile optime de îngrijire și recuperare. La adresa spectacolului, sentimentele sunt altele după vizionarea lui, catalogându-l, un spectacol extraordinar încărcat de sentimente, încărcat de profundă lumină, lumină de care avem nevoie în fiecare zi.
Felicitând deopotrivă pe membrii Cenaclului Lumină Lină pentru jertfa prezenței lor, la Dumbrăveni, dar și prestația artistică  a celor de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoanelor cu Dizabilități, cei care au o inimă mare și un suflet curat, de multe ori, de o mai  plină trăire și sensibilitate sufletească, decât multora dintre cei sănătoși. Urmat de o lecție de istorie ținută cu demnitate și fast, adusă în fața publicului spectator de părintele Doru Gheaja, așa cum spunea primarul Emil Dârloșan, o lecție de istorie care ar trebui predată și politicienilor noștri, mulți căzuți sub grila de promovabilitate la examenul iubirii de neam și de țară, nu odată punând mai presus de orice interesele lor proprii. În orașul Dumbrăveni între anii 1831-1846,  a funcționat prima școală de surdo-muți din țară.
Este de apreciat efortul statului român în ceea ce privește crearea condițiilor de viață celor suferinzi, cei care, ca și orice om sănătos în depline puteri, au dreptul la viață, la tot ce un om liber și descătușat tinde să realizeze. De asemenea suntem datori eroilor României, celor care și-au dat viața de-a lungul istoriei, cele două conflagrații mondiale în care au pierit milioane de bravi români, pentru ca noi, să ne bucurăm de libertate, de viață neîngrădită, trăind într-o țară binecuvântată ieșită de sub jugul atâtor imperii. Ducând mai departe tradiția, portul, obiceiurile pământului, liant al frățietății noastre de buni și iubitori români. Cu această ocazie, am avut onoarea să o cunoaștem pe doamna Claudia Brătan, director executiv din cadrul Consiliului Național al Dizabilități din România, fiindu-i alături Daniela Tontsch – Președintele acestui for național, cea care deși era țintuită ca boală de un sever handicap , a luat de la București drumul orașului Dumbrăveni, spunând că, nu regretă efortul făcut,  așa cum îi place să spună, a venit cu inima deschisă pentru a fi în mijlocul colegilor dânsei . Vorbind în calitatea sa, de Președinte a Consiliului Național al Dizabilității din România, acest for util și bine timbrat are menirea de a promova drepturile și interesele tuturor persoanelor cu dizabilități din România. La Guvern la Parlament potrivit doamnei președintă se fac eforturi continue și conjugate pentru crearea, îmbunătățirea cadrului legislativ  ce ajută la îmbunătățirea persoanelor cu dezabilități.

Acolo unde biserica este alături de oameni lucrurile merg mult mai bine și viața celor suferinzi capătă o altă formă, o altă consistență în ceea ce privește nevoile la atenuarea suferinței acestora, spunându-ne, un preot ar trebui să fie în toate birourile de resurse umane. Asemenea evenimente la care am luat parte, trebuie multiplicat la nivel de țară, un câștig răsfrânt în condițiile și grija purtată celor suferinzi, până la urmă un gest uman care ne dă certitudinea că suntem pe drumul cel bun, și că, iubind aproapele ca pe noi înșine, avem calea deschisă spre lumina mântuirii, iubirii Lui Dumnezeu.                               
                                                                                                                                  Vasile Luca