joi, 6 decembrie 2018

Cronica concertului de la Hoghilag


Hoghilag - tărâmul tuberozelor, de ziua Romaniei!
          Duminică 2 Decembrie Cenaclul lumină lină, 
a fost oaspetele mult așteptat al comunei Hoghilag, un rol important în organizarea acestei de suflet întâlniri, l-a avut părintele paroh Alexandru Dănilă, cel care este unul dintre componenții de bază a cenaclului. Bucuria a fost nemăsurată, mai cu seamă înainte de spectacol Nicu Lazăr –Primarul acestei tot mai frumoase localități, în fruntea zecilor de elevi purtând culorile tricolorului, însoțit de locuitorii comunei , în semn de omagiu a depus  o coroană de flori la Monumentul închinat eroilor neamului.  În sala căminului cultural recent inaugurată, a urmat un concert susținut de membri cenaclului Lumină lină, nu înainte ca elevii școlii gimnaziale din localitate,  să încânte publicul spectator cu un mănunchi de cântece patriotice răsplătite cu vi aplauze. Grupul  coral al elevilor este condus de frumoasa profesoară Luminița Dejan, care la rându-i ne-a încântat la propriu cu câteva cântece patriotice interpretate, ajunse ca mesaj la inima noastră, celor ce-i apreciem calitățile interpretative de excepție, dar și strădania de a fi un dascăl etalon, iubită de copii. Lucru care s-a putut observa, cu câtă dragoste era privită de copii, de cei care îi sunt aproape de suflet. După concertele care au avut loc în chiar ziua de 1 Decembrie - Ziua României, concertul de la Hoghilag putem spune fără să greșim poate fi luat ca ”aluna de pe tort” al colegilor ce alcătuiesc cenaclul Lumină lină, parca mai bun cu fiecare apariție scenică, simțindu-ne o adevărată familie, consolidând acea prietenie care ne leagă, fără a avea acele veleități de vedete, ci pur și simplu, ne leagă dragostea pentru credința strămoșească și neamul românesc.  Putem spune fără să greșim,  luată ca jertfă bineplăcută ce ne întărește credința în Tatăl ceresc,  știind, ceea ce facem nu este altceva decât o firimitură de dragoste într-un ocean de dureri și neajunsuri, văzând în jurul nostru atâtea pătimiri atâtea așteptări, trăind cu speranța că totuși Dumnezeu în bunătatea și mărinimia Lui, ne va arăta calea întru deșteptare de țară. Iar omul de rând, românul copleșit de nevoi și sărăcie va putea vedea  acea lumină de la capătul unui tunel tot mai îndepărtat, precum Fata Morgana – arătarea himerică din ținuturile ”saharice” ale nisipurilor mișcătoare, din sufletele atâtor neoameni. 
 Așa se face, odată urcați pe scenă,  membrii cenaclului conduși de inimosul părinte Cătălin Dumitrean, având acel drag neostoit de tot ce este înălțător românesc, și-au intrat în rol urmând gradual acele cântece patriotice scrise cu litere de aur în sufletele românilor iubitori de glie strămoșească. Glorie armatei române și celor ce și-au dat viața pentru reîntregirea și libertatea țării având în lumina gândului cântecul drag multora dintre noi ”Un cântec istoric ne-aduce aminte/că frații în veci vor fi frați/Un cântec de luptă bătrân ca Unirea/Voi  compatrioți ascultați/Treceți batalioane române Carpații/La arme cu frunze și flori/V-așteaptă izbânda,v-așteaptă și frații/Cu inima la trecători” și apoi intrarea în forță cu glasul de tunet și totuși catifelat a părintelui Doru Gheaja, cel care precum buciumul hălăduitor  peste munți Zrandului, continuă versul cântecului încărcat de sacru și luare aminte,  luat în seamă ca o  poruncă  sfântă  de urmat ”Nimic pe lume nu-i mai sfânt/Și mai frumos pe-acest pământ/Decât să mori ca luptător/Înfășurat în Tricolor” Au urmat cântece pline de seva iubirii de țară, cântece patriotice, poezie, cuvinte de îmbărbătare ce au scos la lumina Nașterii Lui Hristos,  colindul  la final de concert precum un cor și un gas îngemănat urcat spre tăriile cerului ”O ce veste minunată” colindul redeșteptării neamului românesc risipit din păcate în cele patru zări ale lumii, de parcă cei care  conduc  în această țară  ar fi niște străini, nu au în piepturi acea strângerea de inimă la vederea fiilor țării ce-și părăsesc părinții luând calea străinătății, deși în  ocazii cum sărbătoarea zilei Centenarului,  vezi atâți politicieni copleșiți de însemnătatea lor, luând acea față cameleonică de demnitari importanți pe umerii cărora colcăie vorbele fără substanță, ci mai degrabă minciuna și nepriceperea văzând în numai câțiva ani, geambașia miniștrilor în guverne, de parcă ai crede că s-au molipsit de la corturarii ce umblă prin târguri vânzându-și mârțoagele cum banii schimbați pe cine știe ce făcătură hopșită. 
 
Au trecut 100 de ani și istoria s-a schimbat, așa cum s-a schimbat, peste noi au venit vitregiri, peste noi au venit vremi mai mult sau mai puțin tulburi decât pline de soare, pline de bucurii. De bucurii,  ghiftuială și de îndestulări au avut parte  doar unii. Iar astăzi la 100 de ani de Românie, de noi depinde ca acel cer curat  precum o geană crepusculară la orizontul dimineților, să ne însoțească viața – ca unic dat, lăsând în urma noastră izbânda lucrului bine făcut, altfel am crede că nu am fost decât niște păpuși a căror fire nevăzute ne-au animat într-un surâs grimat sub pojghița unei poleieli colorate de pe fața înlăcrimată al unui clovn
La Mulți Ani România, la Mulți Ani dragi Români, ori unde vă veți afla!
                                                                                                                       Vasile Luca (UZPR)


miercuri, 5 decembrie 2018

Cronica concertului de la Prejmer


Prejmer, de Ziua Romaniei!

           De Ziua Națională a României, Cenaclul Lumină lină 
și-a programat două spectacole,  lucru temerar, dar nu imposibil de realizat, ceea ce s-a și întâmplat, după drumul de la Sibiu spre localitatea Cristești – județul Mureș, la finalul spectacolului, am luat cap compas Brașovul, mai precis îndreptându-ne spre țara Bârsei, poposind în localitatea Prejmer, unde am fost întâmpinați cu mult drag de locuitorii acestei așezări, întâmpinați  de Șerban Tudorică Constantin – Primarul acestei comune. La Casa de Cultură ne-am instalat stativele, ajustând microfoanele după înălțimea fiecăruia dintre noi, asistând la un scurt program artistic susținut de grupul tinerilor dansatori ai ansamblului folcloric  Izvoarele Prejmerului” din preambulul concertului cenaclului.  Prilej de mândrie pentru întreaga comunitate fiind prezent primarul acestei comune, consilieri locali, oameni de cultură, preoți, un numeros public. Am intrat în forță dând glas, înțeles vibrant acelor cântece patriotice care au darul să răscolească suflete,  sentimente din păcate ținute sub obrocul anilor și-a vremurilor, nu întotdeauna propice aducerilor aminte și a mândriei de a fi român. Sunt cântece pline de înțeles și  nezăgăzuite care prin curgerea lor asemenea apelor izvoarelor de munte, limpezesc  ceruri, mai degrabă ceruri ale inimilor însetate de iubire de țară, cântece naționale care vor rămâne peste veacuri drept mărturie unor momente istorice încărcate de sacru a întreg neamului românesc. Așa cum spune părintele Cătălin Dumitrean – purtătorul de grijă a cenaclului, multe se vor uita, așa cum atâți politruci ce și-au înavuțit interesele, tot așa cântecele de duzină, manelele, făcăturile folclorice vor trece precum norii ploilor,  dar niciodată nu vor fi uitate cântecele patriotice, ele vor rămâne impregnate în memoria celor ce iubesc țara.. 
Acestea  fac parte din patrimoniul fiecărui român și sunt transmise din generație în generație, precum însăși cuvântul preacurat de mamă și țară. Această bogăție sacră  face parte din patrimoniul fiecăruia dintre noi, fiind scrisă cu sânge și jertfă  prin faptele de glorie atâtor eroi, precum flamura tricoloră,  stindard purtat cu cinste și demnitate în atâtea lupte, vremuri și fapte de glorie care ne-au lăsat drept moștenire   însăși menirea noastră, de oameni pașnici, iubitori de pace și statornicie.  Doina lui Eminescu a fost recitată atât de pătrunzător de mai tânăra  elevă Alexandra,  prin vers duios   cuminecând ochii plini de lacrimi multora mame aflate în sala de spectacole. Acest poem are istoria lui, așa cum ne spune părintele Doru Gheaja, cel care de curând pentru meritele aduse neamului românesc a i-a fost conferită Crucea Șaguniană pentru celrici, cea mai valoroasă și importantă  distincție a Mitropoliei Ardealului, primită din mâna Înalt preasfințitului  Laurențiu și Mitropolit al Ardealului, cel care a fost martorul acelor vremi,  făcând parte din cenaclul Flacăra.  Poezia a fost   recitată pentru prima dată  la Reghin, în anul 1984, în vremea  regimului comunist,  demers prin care  poetul  Adrian Păunescu, în calitatea sa de conducător al Cenaclului Flacăra, a obținut aprobare de la mai marii comuniști, ca acest poem sacru, să poată fi auzit de mulțimea de români,lucru întâmplat într-un spectacol ce s-a desfășurat pe timp de iarnă în incinta stadionului aflat în construcție de la Reghin. Poemul acesta va dăinui cum imaginea poetului Eminescu, rămânând peste veacuri  drept mărturie unor vremuri ce au creat istorii, ne va fi liant de îmbărbătare generațiilor viitoare, în care iubirea de neam și de țară este asemuită înseși  vieții noastre pe pământ, arătându-ne  calea  de urmat ”De la Nistru pân la Tisa/Tot românul plânsu-mi-sa/Că nu mai poate străbate/De-atâta singurătate/Din Hotin și pân la Mare/ Vin Muscalii de-a călare/De la Mare la Hotin/Mereu calea ne-o ațin/Și Muscalii și Calmucii/Ce nu știu puterea crucii/Și nici Nistru nu-i îneacă/ Săracă țară săracăDorul nostru de Eminescu va rămâne veșnic aprins precum o candelă vie de strălucire solară, în memoria și neuitarea noastră, a marelui poet. Mai apoi cântecul, vocea plină de farmec și mângâiere a  tinerei Dominique Simionescu, pare atât de plăpândă precum un ghiocel în mijiri primăvăratice și totuși câtă forță, câtă trăire! Interpretând cântecul ”Pentru ea” versuri de Ion și  Doina Aldea   TeodoroviciPentru ea la Putna clopot bate/ Pentru ea mi-i  teamă de păcate/Pentru ea e bolta mai albastră/Pentru limba, pentru limba noastră” La rându-mi  am recitat un poem pe care l-am scris cu obidă și amărăciune, arătând tristețea și singurătatea  omului rămas singur,  odată cu pruncii ce s-au dus, luând calea străinătățurilor  în căutare de bine, deoarece aici la noi, în vremea acestui prezent tot mai incert, mare parte dintre cei care conduc destinele tot mai decimatului popor Român, își văd în continuare de furăciuni, de parcă dreptatea Lui Dumnezeu nu i-ar mai ajunge din urmă, decât îndestularea lor ”hapsânică” și de nestăpânit,  și-a celor în haită cu ei. 
De aceea cântecele noastre sună a deșteptare de țară, poate așa, se va deștepta întreg poporul român prin acea dragoste neoprită,poate doar așa acei neromâni ăși vor întoarce fața hulpavnică  înspre ei înșiși, știind, oricât și-ar dori unii sau alții să moștenească pământul, la final de viață nu vor avea nicio izbândă și nici pământul și bogățiile lui, nu le vor moștenii,  ci o cruce uitată sau poate nici atât la căpătâiul unei movile de pământ îmbrobodit cu scaieți și o uitare cât cuprinde nemărginirile cerului, trăind  într-o  lume  pusă pe jaf și depărtare de Dumnezeu, că de rușine de oameni nici vorbă.

                                                                                                                Vasile Luca

luni, 3 decembrie 2018

Cronica concertului de la Cristești1 DECEMBRIE, aproape de NEAM și de ȚARĂ!              Cenaclul Lumină lină, membrii acestuia și-au făcut țel, ducând odată cu ei, în cele aproape 500 de spectacole, în cei aproape 10 ani de când a luat fiinţă,  în componenţa căruia sunt: preoţi, oameni de cultură, studenţi, tineri elevi,  condus de părintele Cătălin Dumitrean pe drumurile atâtor spectacole, purtând stindard  credința, pecetea iubirii de ţară, acea dragoste  nestrămutată de tot ceea ce este mai curat și mai înălțător în inimile fiecărui român, și anume acel sentiment  necondiționat al iubirii de ţară, ce ne menține veghetori la hotarele neamului românesc. 
       Avem o moştenire primită ca zestre de la moşii şi strămoşii noştri, este ţara noastră, credinţa, datinile, tradiţiile, iar mesajul nostru de a fi mai curaţi, mai buni ne însufleţeşte spiritul de echipă. Ziua sfântă de 1 Decembrie, ziua Centenarului, ne-a aflat cu aceeași nerăbdare  însuflețită plină de dor şi apropiere de oameni,  porniți pe drumurile țării, iată ajunși la Cristești, o  localitate nu departe de locurile trecute în Panteonul  istoriei, moment evocator scris cu sânge de martir atâtor eroi, ce ne amintește despre luptele duse la Oarba de Mureș, unde înălțimile dealurilor  poartă urma sfinţită a jertfei  atâtor eroi, ştiind că apele domoale ale Mureșului au fost sfințite în acele încleştări cu sângele și jertfa atâtor eroi, în luptele duse pentru dezrobirea pământului românesc. 
Spectacolul închinat a 100 de ani de la semnarea actului istoric a Marii Uniri de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918, a fost prilej de bucurie pentru locutorii localității Cristești, cum de fapt pentru întreaga ţară. Chiar dacă frigul acestei ierni atipice, până în prezent fără zăpadă, i-am simţit pe obraji  mușcătura nesăţioasă, cu toate acestea nu a oprit dorinţa copiilor,a elevii de școală, artiştilor de toate calibrele invitaţi de a evolua pe scena  montată în aer liber. Am putut auzi cântece evocatoare, ce au contribuind la  amplu program artistic dedicat României. De remarcat în cadrul desfăşurării spectacolului  diploma „cel mai frumos costum naţional” a fost acordată ansamblului folcloric „Hora din Ungheni” Mulţimea de localnici  însuflețindu-se odată cu apariția scenică a cenaclului Lumină lină, 
avându-i alături pe: îndrăgitul  părinte Doru Gheaja, pe împătimiții de cântec dedicat iubirii de țară: cant autorii Nelu Ivan,  Marius Catalan,  părintele Alexandru Dănilă, studenta  Andrea Tecar,  elevele de  liceu Dominic Simionescu și Alexandra, Romică Harșany, Sorin Popa,  Vasile Luca, aflaţi sub coordonarea nemijlocită a părintelui Cătălin Dumitrean. S-au fluturat steaguri tricolore, ne-am scăldat privirea, de sus de pe scenă, cu frăţietatea braţelor înlănţuite  unei mai Hore a  Unirii, însoţită mai apoi de cântecele patriotice, poezia, dar mai cu seamă apariţia scenică a părintelui Doru Gheaja, ce a avut darul ca freamătul mulţimii să se transforme într-o voce comună la auzul atâtor cântece evocatoare, totodată cunoscute în care: Avrămuţ crăişorul moţilor, Ştefan cel Mare şi sfânt, Mihai Viteazul, Horia Cloşca şi Crişan, luptele duse la Oarba de Mureş, batalioanele de români trecând Carpaţii,  participând la luptele pentru dezrobirea Ardealului, au avut darul să însufleţească inimi, dând zilei de 1 Decembrie, măreţia Zilei Naţionale întregii ROMÂNII, prin însăşi la început de spectacol intonarea Imnului Naţional.
 Deci să bată clopotul reîntregirii la Alba Iulia şi să-l audă fiecare Român, poate doar aşa va putea înmuia inimile împietrite atâtora „cumpărabili” cărora le este mai aproape înavuţirea lor proprie decât binele şi prosperitatea propriei lor ţări. La Mulţi Ani România!                               Vasile Luca (UZPR)

                                                                                                                

Cântăm pentru România

Cristesti

Două concerte minunate, două concerte cumm altele nu vor mai fi. Cristești și Prejmer, două localități în care pînă și pământul respira ortodoxia  și drgostea de țară. Luptăm și cântăm pentru ortodoxie și pentru demnitatea acestui popor. La finalul celor doua cocerte pr Cătălin spunea-  Vroiam să fac ceva practic, să merg pe sate, în cătune, în lumi uitate de misionari și să cânt, să vorbesc de Maica Domnului și de istoria noastră atât de bogată. 


Să le spun oamenilor: Vedeți cât de multe resurse avem noi creștinii, în “liturghia de după  liturghie” și în același timp că patriotismul nu este o infracțiune… Am fost sinceri, consecvenți și extrem de serioși în mesajul nostru. Am reușit să ridicăm o mare parte din poporul român în picioare. În concerte puteți vedea lucruri incredibile, sute și sute de români, cum cântă două sau mai multe ore la rând, cele mai frumoase pricesne ale ortodoxiei și minunatele cântece patriotice. Ceea ce se petrece e de domeniul incredibilului. Ducem lacrimile Maicii Domnului în inimile oamenilor și purtăm dorurile românilor spre cer. Doar, doar, vom simți din nou învierea poporului român…
Prejmer
vineri, 30 noiembrie 2018

Mamă Românie, te iubim! CE PUBLIC ARE ASTĂZI CENACLUL? INCREDIBIL!!!


SEBEȘ-PUBLIC SUPERB!!!!!

România - o țară dăruită de Dumnezeu cu toate încântările pământului, ninsă de zăpada grea în iernile geroase, ninsă de flori primăvara, acoperită de păduri verzi de brad și încărcată cu lumina grâului copt sub soarele verii. România, inima și dorul meu. În prag de Centenar, părintele Cătălin Dumitrean și părintele Doru Gheaja au reprezentat Cenaclul Lumină Lină la un spectacol extraordinar susținut la Sebeș, județul Alba. 
Într-o sală plină de inimi ce bat românește, părintele Cătălin și părintele Doru Gheaja au cântat cele mai frumoase cântece dedicate împlinirii a 100 de ani de la momentul în care dorința de secole a românilor s-a materializat prin actul de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. S-a cântat, s-a vorbit și s-a simțit românește, într-un spectacol ce cu greu va fi egalat vreodată. Mulțumiri organizatorilor, spectatorilor și tuturor celor care nu au uitat că am fost, suntem și vom fi, copiii României.

Două zile pe care nu le vom uita! PĂRINTELE CĂTĂLIN A MERITAT SĂ DUCĂ STEAGUL LUI ȘTEFAN CEL MARE!


    

    Au fost două zile emoționante pentru Cenaclul Lumină Lină. Joi seara, o replică a sabiei lui Ştefan cel Mare, a ajuns la Sibiu. În prezenţa a mii de persoane, sabia a fost binecuvântată la Catedrala Mitropolitană de către ÎPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.  

    Pentru marcarea unităţii de neam şi de credinţă, odată cu replica sabiei, la Sibiu a fost adus şi steagul tricolor brodat cu icoana lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
    La ceremonialul de la Catedrala Mitropolitană, steagul Sfântului Voievod a fost purtat de părintele Cătălin Dumitrean. Invitat de onoare a fost părintele Doru Gheaja, cel care a și interpretat Cântecul lui Ștefan cel Mare. 


Astăzi, în ziua prăznuirii Sf Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, părintele Doru Gheaja, a primit din partea ÎPS Laurențiu, Crucea Șaguniană în semn de prețuire pentru o viață închinată păstrării și promovării valorilor românești. Alături de părintele Doru Gheaja s-au aflat părintele Cătălin Dumitrean și Nelu Ivan.
“ Pentru că ne-a cântat și astăzi, și aseară, ne-a cântat și la ITO, îi oferim astăzi cea mai mare distinctie pe care sfântul prăznuit astăzi i-o poate oferi, Crucea Șaguniană pentru clerici. Pe temeiul încredințărilor primite despre activitatea pilduitoare în slujirea bisericii lui Hristos, în apărarea valorilor creștine și promovarea patrimoniului folcloric, bisericesc și cultural national și ca semn al prețuirii noastre acordăm distincția Crucea Șaguniană pentru clerici, Preacucernicului preot iconom stavrofor Doru Gheaja. Vrednic este!” ÎPS Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.


joi, 29 noiembrie 2018

30 noiembrie LA SIBIU! PĂRINTELE DORU GHEAJA PRIMEȘTE CRUCEA ȘAGUNIANĂ!

PROGRAM:
JOI- 29 XI- ORA 17.45 la sosirea în Catedrala Mitropolitană a Sabiei lui Ștefan cel Mare, Părintele Doru Gheaja va intona Cântecul lui Ștefan
VINERI - ORA 9.30 în cadrul desfășurării Sfintei Liturghii. Părintele Doru primește CRUCEA ȘAGUNIANĂ!

miercuri, 28 noiembrie 2018

PĂRINTELE CĂTĂLIN: Centenarul? Fără Basarabia? Cum vine asta?

Ce m-ar fi făcut pe mine fericit de Centenar?
spun sincer, că nu muzica, pe care desigur am pus-o în slujba neamului, ci să aducem Basarabia acasă. Chiar așa, voi cum puteți sărbători Centenarul fără scopul Centenarului? Cum puteți să fiți fericiți, doar cu amntirea? Oare trăim din amintiri? Oare s-a rupt ceva în inima noastră?  Sunteți fericiți cu drapele fastuoase, dar cu teritoriile românești înjumătățite? Și vă liniștiți conștiința lejer, spunând că Europa nu are nevoie de frontiere?  Dar Rusia are nevoie? 
Domnilor politicieni!
Vă admir calitatea de a fi ”diplomați”, ca să nu declanșați vreun război, așa cum ziceți.

Domnule președinte al statului român, îți admir duplicitatea de a nu face nimic, nici măcar o declarație de dor,  cu toți aceia care te susțin și care visează zi și noapte guverne și putere. Vă admir tăcerea. Nu v-am auzit anul acesta să revendicați nimic pe la masonii voștri din Bruxelles. Vă admir pasiunea pentru lanțuri, în care îi vedeți prinși pe cei care, probabil că deocamdată aveți dreptate, fură mai mult ca ”alții”...
 
  Nu ați făcut nimic pentru biata soră Basarabă. V-ați consolat cu IMPERIUL ECONOMIC
EUROPA și acum veți sta la parada de 1 Decembrie cu trufie. De ce? Pentru că așa vă cere eticheta. de fapt ce căutați acolo? De ce mințiți? De ce aveți această ”școală a vieții” mințite? Pentru că v-ați învățat să stați așa și la slujbe, și la parastase, și la punerea de coroane comemorative. Ați învățat un limbaj de lemn, despre patrie, despre dreptate, despre jertfa înaintașilor și voi nu faceți nimic concret. nehrăniți cu amintiri și cu pagini de istorie spoliată. Sunteți cea mai slabă galerie de politicieni avută de România vreodată.  Și știți de ce? Pentru că sunteți lași și aveți nevoie de bani. Bani pentru mașini, bani pentur concedii exsterne, bani pentru telefoane scumpe, bani pentru campanii electorale, bani pentru case de vacanță, bani, bani, bani... Pentru aceasta faceți politică, doar pentru aceasta...

ȘI ACUM, O PROFEȚIE...
Însă vă anunț ceva. Pi luați-o ca de la Dumnezeu. Noi ”ceilalți” existăm”. Poate părem puțini, poate părem dezorganizați, poate că ne credeți stupizi. Însă ”NOI” VENIM DIN URMĂ. Noi vom reface România Mare! Noi vom aduce la putere noi generații de creștini practicanți și acolo ”la vârf” vom ajunge tot ”NOI” într-o zi. Iar argumentul reușitei noastre este jertfa. Noi când spunem și facem, pentru că noi credem din inimă în ceea ce facem. Noi nu ne jucăm cu patria și vorbele. Noi nu avem interese materiale. Noi nu sărim pe garduri de dragul”imaginii” politice. Noi îl avem pe Hristos aliat! Noi putem fi puși în lanțuri și tot liberi rămânem. Noi suntem cei care ne îmntoarcem din cer. Atenție, suntem pe drum! Venim încet, dar sigur...

miercuri, 21 noiembrie 2018

Invitație

    Dragi prieteni vă așteptăm astăzi 22 NOIEMBRIE la MEDIAȘ la SALA TRAUBE începând cu ora 16, la un nou concert de excepție semnat Cenaclul Lumină Lină.
    Urmează pe 25 NOIEMBRIE- BUCUREȘTI - PĂRINTELE DORU GHEAJA reprezintă cenaclul la Gala Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului la Sala Palatului-ora 19, iar pe 30 NOIEMBRIE un alt concert la SEBEȘ, județul Alba.

luni, 19 noiembrie 2018

TREI CONCERTE MEMORABILE: SLATINA, HĂRMAN ȘI BRAȘOV

Dacă acum 9 ani aș fi avut măcar unul din aceste trei concerte, cu explozia și entuziasmul absolut care le-au caracterizat, cred că aș fi stat pe blog ore în șir ca să scriu cronicile. Totul evident la superlativ. Dar acum, epuizat după trei zile de turneu, sunt aproape incapabil să vă redau filmul exact al unor spectacole absolut divine. Și nu pentru că BLOGUL nu mai are putere, ci pentru că, de data aceasta, viața a luat-o înaintea scrisului și conduce în topul existenței noastre...

SUNT FERICIT!

Sunt fericit că am fost la Slatina, unde sute de tineri au avut răbdarea să aștepte cenaclul. Și după un ”prolog” superb, de mai bine de două ore, rod al preocupărilor organizatorilor, cu poezii, dansuri populare și cântece patriotice, cu grupuri de copii olteni excelent pregătiți, a venit și ora noastră; oră de magie națională. Și o sală incandescentă... 
Doamne, ce au mai cântat fii oltenilor. Ce atmosferă, ce curaj, ce minunat! Imi venea să-l iau în brațe pe părintele director Alexandru și să-i spun: ”Sunteți exact ceea ce are nevoie România!”. Pentru că omul sfințește locul. Și dânsul a sfințit iubirea de tineri, de neam și de viitor cu busuioc adus de acasă, din inima sa și din Ardeal... Cenaclul Lumină Lină...
De aceea, după Slatina nu spun decât atât: Sunt fericit!

HĂRMAN!  ROMÂNISM DE VIS!

La Hărman totul a fost perfect. Părintele Emil a adus cenaclul a doua oară în biserica sa și bine a făcut. Cu tot ce a făcut. Cu gesturi calde și smerit, cu eforturi deosebite ca totul să fie perfect și noi să avem parte de un concert memorabil. Și așa a fost...
Sute de creștini au ținut să ne demonstreze că Hărmanul înseamnă mai mult decât o simplă iubire de neam. Hărmanul a stat pe catargul demnității naționale ca un steag de luptă și oamenii săi, sunt pietre tari de mândrie națională.
Sunt prea firav ca să vă redau atmosfera concertului. Cum au putut să se manifeste oamenii aceștia, cât de viu, cu cât aplomb naționalist și cu câtă fervoare istorică. Și toate cântecele noastre au primit aplauze repetate și iubirea oamenilor locului. Și de la Hărman am plecat fericiți... Spectacolul 477...

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: BRAȘOVUL CAMPION DE TOAMNĂ! INCREDIBIL SPECTACOL!!!

Scriem puțin despre Brașov. Ca despre mai toate marile noastre concerte. Și la Sala Reduta a fost potop de lumină lină. Potop de naționalism. Potop de public entuziast. Revărsare de fluvii ancestrale de românism... Un Brașov de neuitat... Vom reveni... Trebuie...

joi, 15 noiembrie 2018

SPRE SLATINA...HĂRMAN...BRAȘOV...

Existăm!

PĂRINTELE CĂTĂLIN:
Noi, cei care mergem astăzi la Slatina, punem început de bun turneu. Apoi duminică două concerte mari, toate într-o singură zi. La Hărman și la Brașov în Sala Reduta. Incredibil ce grup frumos și ce misiune divină. Nu am mai scris pe blog pentru că am încercat să nu ne mai lăudăm cu o misiune care a devenit vitală pentru România. RECUPERAREA PATRIOTISMULUI!
Din păcate anul 2018 aproape că a ucis patriotismul. Doar festivități fade și goale de conținut. Toate pe bani și pe iluzii. Nimic misionar. Bani de la Primărie, bani de la culte, bani de la adversarii patriotismului... Cântecele patriotice au fost preluate acum de toți, dar nu-i simțim pe artiști că o fac din suflet atunci când le intonează.  Și de aceea lumea e cum o vedeți, cu ie românească deasupra unui suflet gol de lucruri sfinte. Și vai de noi, nici un pic de demnitate și naționalism... Ne temem să nu-i supărăm pe unguri, pe masoni și pe ”protestatarii cu diez și bemol... Lașitate... Dar, treaba lor ce fac alții...
Așadar plecăm iar la drum. Nu vă mai spun numărul  concertelor  noastre că acum chiar nu vreau să obosim nici noi și nici voi de prea multe laude. Noi oricum mergem până la capăt. Noi? Știți cine suntem? Cenaclul Lumină Lină!!!!! 
PROGRAM:

16 NOIEMBRIE.ORA 16- SLATINA-OLT

18 NOIEMBRIE. ORA 11 HĂRMAN-BISERICĂ

18 NOIMEBRIE.ORA 16 BRAȘOV-SALA REDUTA

22 NOIEMBRIE MEDIAȘ-SALA TRAUBE -ORA 16

25 NOIEMBRIE- BUCUREȘTI - PĂRINTELE DORU GHEAJA reprezintă cenaclul la Gala Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului la Sala Palatului.-ora 19
30 NOIEMBRIE- SEBEȘ
1 DECEMBRIE- CRISTEȘI-MUREȘ- ORA 14
2 DECEMBRIE - HOGHILAG-ORA 16
7 NOIMEBRIE-LUPENI-Casa de Cultură -ora 17
9 NOIEMBRIE- CRĂCIUNELU DE JOS- ORA 16
16 NOIEMBRIE- RÂȘNOV -CATEDRALĂ ORA 17 

Cronica concertului de la Hoghilag

Hoghilag - tărâmul tuberozelor, de ziua Romaniei!           Duminică 2 Decembrie Cenaclul lumină lină,  a fost oaspetele mult aștept...