miercuri, 30 mai 2018

CENACLUL LUMINĂ LINĂ LA ACILIU ACOLO UNDE SUFLETUL DEVINE RAI....


„Ne stim aceeasi, pe unde mergem suntem noi”
Dragostea de țară, de pământul natal românesc, de tot ce ne leagă , fie evocare istorică, fie  cânt patriotic, pricesne sau poezie,  cei care compunem Cenaclul Lumină Lină, îmbrăcăm cu sfințenie odăjdiile straiele  portului românesc, purtând în cuibarul sufletului, acel frumos evocator adunat de-a lungul vremurilor în creuzetul inimii acestui  popor mult încercat aflat de-a lungul istoriei la răscrucea stihiilor marilor  imperii. 
În drumurile noastre a redeșteptare de țară, ne-am oprit pentru câteva ceasuri în satul Aciliu, aflat  la nici o zvârlitură de măciucă de Sibiu, o zonă bogată în tradiții, în mărturii ce aparțin Mărginimii Sibiului. Oameni pricepuți, știuți mari baci de oi,  luând atunci când se mai ținea cont de îndeletnicirile de bază ale pălmașului țăran român, în slobozenia oilor luând de-a dunga meandrele hotarelor cu turmele  purtate până în marginile dinspre marea câmpie a Bărăganului ,  drumuri lungi anevoioase cum altădată ”porneala” după hrana oilor, vara la munte iar pe timp friguros coborând spre câmpiile bătute de vânturi și ierni mai cuminți prin acele părți de țară. Numai că astăzi lucrurile stau altfel, iar baci de oi din păcate tot mai greu afli, cum de fapt și posibilitatea de ați valorifica ceea ce cu sudoarea palmelor bătucite de muncă ai putea obține. Avem parte mai mult de o politică distructivă în toate ramurile agriculturii decât  dezvoltarea ei. E-urile Europei sunt mai bune în produsele aduse de la dracul din praznic, decât promovarea unei agriculturi tradiționale care să micșoreze cimitirele tot mai de necuprins, de numărul celor duși și pomeniți întru aducere aminte, de unde a fugit toată durerea și întristarea, de atâta bine clamat ce ni-l doresc politrucii, mulți dintre ei ajunși să conducă mai abitir  puși pe căpătuială și jaf, decât având acea dragoste pentru binele și aproapele lor.. 
Dar să ne întoarcem la oile noastre, ca unicitate, în apropiere de satul Aciliu se află ”viaductul Aciliu,” socotit o capodoperă a construcției zilelor noastre, din păcate prea puține în rândul construcțiilor benefice pentru o apropiere veridică de Europa, socotit  cel mai înalt viaduct din România, în lungime de 1100 de metri, legat printr-o șea de șosea,  susținută de imenși piloni ce se ridică la înălțimea de 80 de metri. Ca date istorice,   Aciliu  este locul de origine  al primului  episcop ortodox al Episcopiei, Vadului, Feleacului și Clujului ( Nicolae Ivan – 1855- 1936), De numele acestui mare om, se leagă ridicarea Catedralei Mitropolitane, cât și, a clădirii Facultății Teologice, ambele din Sibiu. Aciliu se poate mândri cu o frumoasă și impunătoare biserică ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli ”Mihail și Gavril”, de asemenea  face parte din una dintre cele zece localități ce compun orașul Săliște. Ca întotdeauna, precum  la ridicarea unei baghete magice unui dirijor nevăzut, vorbind la adresa preabunului părinte Cătălin Dumitrean – conducătorul cenaclului,  în acordurile de chitară și orgă, ne-am început programul,onorați să-l avem ca  ales spectator pe Horațiu Dumitru Racuciu – Primarul orașului Săliște, alături de Pr. Petre - Toader Damian în calitatea sa de protopop acestor ținuturi, iar purtător de grijă al bisericii din Aciliu, pe părintele paroh Florin - George Radu. Începutul spectacolului revenindu-i mai tinerei componente a cenaclului, Dominique Simionescu, cu a ei  voce caldă, reverberantă care uimește prin puternica-i și melodioasa voce, interpretând cântecul  Pentru Ea
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.
Pentru ea e bolta mai albastră
Poem scris de Grigorie Vieru pus  pe muzica  de  regretatul Aldea Teodorovici

Spectacolul s-a desfășurat într-o notă de înalt nivel spiritual, fiind anul centenarului Marii Uniri,  cântecele patriotice,, pricesnele, momentele poetice, au fost un preambul la apariția pe scena spectacolului a preaiubitului de noi, cei din cenaclu dar și de public,  părintelui Doru Gheaja, emblematic prin purtarea-i aleasă, îmbrăcat în odăjdiile smereniei Lui Hristos, prin haina preoțească, purtându-l dea-una în suflet pe cel născut în ieslea Bethlehemului,  venit pe pământ să dezrobească omul din nimicnicia păcatului.  De la început  am fost înconjurați de oamenii satului cu multă dragoste.  Copiii îmbrăcați în straie de srbătoare românești, l-a chemarea părintelui Doru Gheaja, i s-au alăturat atât de firesc de parcă cine știe de când s-ar fi cunoscut, Părintele  Doru s-a adresat copiilor  prin cântec, aducând dar ceresc, chemarea Domnului Iisus  Hristos adresată lor Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea ” Apoi  părintele Cătălin Dumitrean, ca vorbă înțeleaptă de luat aminte, îndemnând pe cei duși spre zările lumii, cât și cei rămași acasă, să-și păstreze obiceiurile, tradițiile, sfintele sărbători, să nu-și uite nicicând obârșia, limba, ”pentru noi a cânta în limba română este o taină ce dăinuie peste veacuri, limbă făuritoare de frumusețe prin însăși latinitatea cuvântului, prilej de mândrie și statornicie” Subliniind  acest mirific adevăr, colega noastră de cenaclu studenta la medicină Andreea Tecar, cu al ei  glas plin de noblețe și gingășie, tot în aceeași notă de mândrie națională a interpretat cum numai ea știe cântecul   ”O, Măicuță sfântă”
O, Măicuță sfântă
te rugăm fierbinte
Te rugăm de-a pururi
marea rugăminte
Nu lăsa, Măicuță,
să pierim pe cale,
căci noi suntem fiii
lacrimilor tale
Un cântec a căror versuri, nu rareori înlăcrimează ochi întru îndurare și rugă, celei Preamăritei Maici la care în smerenie ne adresăm, presărând la icoana sfintei fețe, durerile, cererile și mulțumirile noastre pentru tot darul și bunătatea ce ne-o arată. 

Nouă celor ce-i suntem aproape de suflet, nu ne rămâne decât să-i mulțumim părintelui Cătălin Dumitrean,  preaiubitul părinte  ce ne poartă de grijă în drumurile atâtor concerte. Pentru efortul și jertfa de care întotdeauna dă dovadă, având același țel dimpreună , de a ne iubi necondiționat noi românii țara și năzuințele ei, să simțim acel dor neoprit care ne face să trăim prin porii ființei noastre crâmpeie  înălțătoare  de aducere aminte din istoria jertfitoare a neamului românesc. Fiecare  odă dedicată preamăririi multor înaintași, asemeni unui izvor apă vie, de bunătate, înțelepciune și plinătate   din care sorbim cu nesaț seva existenței noastre, știuți ca popor pașnic iubitor de pace, neuitându-ne înaintașii, aducând cu aceeași neîncetată osârdie, ruga închinată  Preasfintei Marii și Fiului ei,  Iisus Hristos, cât și, veșnica pomenire eroilor știuți și neștiuți, cei care precum  Sfântul Brâncoveanu cu ai lui fii, cât și nenumărați sfinți români,  presărați de-a latul și lungul pământului românesc,  prin neștirbita lor credință, au îmbrăcat prin  faptele lor haina muceniciei, jertfei și iubirii de țară, a  tot ceea ce ne este ca faptă, întregire de hotare sfânt  pământ  românesc, neuitând vreodată de lacrima neoprită a  Basarabiei,  sora cea  de dincolo de Prut
 Sus pe cer mai este înc-o rană grea
Bucovina plânge după mama sa     
Ce putem să facem, e doar să sperăm
Că-n tr-o zi acasă iar o să te-avem
Finalul revenindu-le mai tinerilor fluierași din Săliște, conduși de iscusitul instructor Sandu Tătăreanu și fiul acestuia, cu acest prilej, copiii din sat au prezentat în fața spectatorilor o seară de șezătoare cu obiceiurile, transpuse scenic, din partea  Mărginimii Sibiului. Un  program artistic condensat gustat de publicul spectator,  încheiat de corul bărbătesc alcătuit din localnicii satului, care au interpretat un mănunchi  de cântece patriotice,  chiar de petrecere și voie bună din această binecuvântată parte de țară.
Mulțumim Aciliu pentru ospitalitatea  și calda primire!                                               Vasile Luca