sâmbătă, 7 aprilie 2018

„Veniți de luați lumină!”


„Veniți de luați lumină!” – Acestea sunt cuvintele pline de puterea Iubirii și Învierii Domnului Hristos,  Biruitorul morții, care astăzi ne cheamă să primim în sufletele noastre nu o lumină fizică, vremelnică, ci lumina iubirii Lui jertfelnice, biruitoare asupra morții și a păcatului, lumina vieții celei adevărate, în pacea și iubirea nesfârșită a Tatălui Ceresc. Bucuria sfântă și mântuitoare a Slăvitului Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos se revarsă, în această noapte de taină, peste întreaga lume, iar Sfânta noastră Biserică ne umple iarăși sufletele de lumina cea adevărată a credinței că Hristos, înviind, ne trece și pe noi, împreună cu El, „din moarte la viață și de pe pământ la cer”.
                                                        Hristos a înviat!
                                          Sărbători cu pace și binecuvântare!