sâmbătă, 11 ianuarie 2014

Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea ne cheamă la ea

Maica Domnului, Povăţuitoarea Cea Prealuminată a celor ce voiesc a se izbăvi din întunericul patimilor şi a ajunge la Răsăritul Cel tainic al inimilor iubitoare de razele înţelepciunii, călăuzește-ne şi pe noi cu făclia rugăciunii Tale spre a ajunge pe cărarea binecuvântată a mântuirii.
E sâmbătă seara. La biserica de pe strada Dealului credincioșii așteaptă să se închine la icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea. 

Începe să plouă dar credincioșii rămân și așteptă să ajungă în fața icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea.