duminică, 22 decembrie 2013

CENACLUL LUMINĂ LINĂ LA ŞEZĂTOAREA DE COLINDE A.S.T.R.A. SIBIU 22.12.2013


UN CONCERT SUBLIM!Cu suflet curat, cu voci cristaline, întâmpină sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos cântând colinde autentice:”Am venit aici la voi, am venit aici la voi/Cum e datina la noi, cum e datina la noi,/Sculaţi gazde nu dormiţi, vremea e să vă treziţi/ Casa să vi-o măturaţi, flori de măr,/Masa să vi-o încărcaţi, flori de măr” bucurând oamenii care au venit să-i asculte şi să colinde împreună cu cenaclu şi cu grupul Motto de la Mediaş: 
“Afară ninge liniştit/ Şi-n casă arde focul/ Iar noi pe lângă mama stand/ De mult uitarăm jocul/ În casă patul e făcut,/ Dar cine să se culce?/ Când mama spunea de Iisus/ Cu glasul ei cel dulce”. Pentru noi cei care îi ascultăm, sunt inegalabili; prin ceea ce fac cu atâta dăruire, ne arată că arta e atât de clară, de limpede, uimindu-ne cu profunzimea ei, păstrează tradiţiile, într-un mod excepţional.
Părintele Cătălin alături de membrii cenaclului pe care îl conduce şi de grupul Motto, având deja o bogată  activitate interpretativă, parcă îngerii din cer au coboarât alături de ei, realizând împreună acest concert unic, cu trăiri înalte umplând de lumină sufletul publicului emoţionat în cel mai plăcut mod, colindând împreună:”Cerul şi pământul, cerul şi pământul/ În cântec răsună/ Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni/ Cântă împreună” Aşa a fost! Am
vestit împreună:”Hristos se naşte/ Domnul coboară/Îngerii cântă, magi îl adoră/ Păstori aleargă ieslea înconjoară/ Mari minuni se întâmplară”. SUBLIM!
Părintele Cătălin Dumitrean, a reuşit să capteze adevărate valori în Cenaclul Lumină Lină, cu care incendiază pur şi simplu conştiinţele prin mesajele cântecelor patriotice
Ei trăiesc ceea ce cântă cu adevărat! De aceea vibrează tot sufletul de român prezent în sală.
Dar în seara aceasta ne-am bucurat doar de colinde. A fost minunat! Mulţumim tuturor:Cenaclului Lumină Lină, Grupului Motto, Corului de la Biserica Sf.Ioan Iacob de pe strada Dealului, Corului de la Biserica cu Hramul Tuturor Sfintilor, de pe Onceşti Vasile Aron, Grupului de copii şi celor care i-au pregătit.
Concertul a beneficiat de o sonorizare asigurată cu profesionalism.
Mii de mulţumiri celor care au sprijinit organizarea concertului prin solidaritate, oferind bucurie.

Monica Armenciu