vineri, 21 iunie 2013

CENACLUL LUMINĂ LINĂ ALTERNATIVĂ ARTISTICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ

Cenaclul Lumină Lină se încăpățânează să promoveze valorile naționale, să vorbească lumii despre tradiție, să cânte eroii neamului, tocmai pentru că privesc și în viitor, la formarea tinerei generații. Cu responsabilitate pentru valorile pe care le crează și le transmite celor care ne vor urma, membrii Cenaclului Lumină Lină leagă tradiția de credință, de educație și de cultură.  Fiind oameni de calitate, creștini adevărați, cu glasul lor minunat, prin cântecele lor, coboară cerul în inima creștinilor, pentru că, așa cum ne învață mereu părintele Cătălin, vom fi judecați și după consecințele pe care le-au avut faptele noastre. De aceea, cu înțelepciune le putem urma exemplul chivernisindu-ne viața astfel încât să putem realiza ceva bun aici, dar mai ales să dobândim mântuirea, împărăția Lui Dumnezeu.


Ascultându-i, ne apropiem mai mult de viața creștină, cumpătată, în care armonia și frumosul  își găsesc locul, venind să bucure sufletul. Prin misiunea lor, în societate membrii Cenaclului Lumină Lină, respectând tradițiile, folclorul, certifică valoarea și bogăția credinței ortodoxe, a identității și spiritualității românești. În cântecele patriotice pe care le cântă, cuvintele capătă umbră și păstrează spiritul de cenușă fierbinte al unui foc stins pe câmp. Publicul cânta împreună cu cenaclu “Iancu la Țebea”, “Jurământ la Putna”,”Treceți batalioane române Carpații” se evocă figurile eroilor noștrii, se trăiește curat românește!
 Din dorința de a conserva valorile identitare, de a stimula interesul tinerilor pentru adevăratele valori, de a cultiva aptitudinile lor artistice, părintele Cătălin, contribuie la dezvoltarea personalității multor tineri, la socializarea și la spiritualizarea lor. Pentru mulți a devenit un exemplu de viață, prin găsirea unei motivații existențiale de care uneori sunt lipsiți. Putem spune fără exagerare că, Cenaclul Lumină Lină prin promovarea valorilor românești poate constitui pentru tinerii din societatea noastră o alternativă artistică, educațională cu un potențial apreciabil, împletind credința și cultura.
Trebuie să recunoaștem că Biserica, este de multe ori mai convingătoare decât multe instituții ale statului, în ceea ce privește păstrarea identității românești.


Monica Armenciu