miercuri, 20 septembrie 2017

VASILE LUCA SCRIE DESPRE DIVINUL SPECTACOL... TOTUL DESPRE CE A FOST LA DANEȘ!

Cenaclul Lumina Lina la Danes

Odată cu dangătul clopotului sfintei biserici a chemare la rugăciune,  la mijloc de septembrie în dumineca  după Înălțarea sfintei cruci, credincioșii din Daneș au luat parte la sfânta și dumnezeiasca   slujbă din noua și măreața biserică unde slujește mai noul înscăunat părinte Marius Moldovan, cel care în predica de după sfânta Liturghie, în cuvântul de învățătură, a vorbit despre însemnătatea  sfintei cruci în viața de zi cu zi, a fiecăruia dintre noi   trăind într-o lume plină de cruci avându-L ca jertfă de salvare, de mântuire, pe însuși Domnul Hristos, citându-l pe părintele Nicolae Steinhardt  de la Rohia, cel care spunea, că pe cruce nu piroanele l-au ținut pe Dumnezeu,ci dragostea Lui față de omenire. În acest fel ni se descoperă taina crucii, ca răspuns la dragostea Lui Dumnezeu, pentru noi oamenii. Tot duminică  precum o prelungire acestei binecuvântate sărbători a avut loc o întâlnire cu totul specială,  prilejuită de concertul susținut de Cenaclul sibian ”Lumina Lină” al cărui coordonator și purtător d grijă este părintele Cătălin Dumitrean, cel care prin menirea acelor iubitori de Hristos și de țară , amintind de prezența tribunului  părinte Doru Gheaja, cantautorului  Nelu Ivan,  Sorin Popa, Romică Harsanyi, părintele Nicolae Vlad, părintele Alexandru Dănilă, studenta Andreea Tecar, organistului  Ion Ștefan,  ce care cu drag și multă dăruire  își fac  simțită prezența, susținând  concerte în mai toată țara,  totul venind din suflet, aducând odată cu acești iubitori de neam și de țară,  nepieritoarea trăire duhovnicească dând glas laudei Lui Dumnezeu, prin cântecele religioase, pricesnele, poezia și mai cu seamă  nevoia de redeșteptare a mândriei  naționale, înălțând  pe catargul inimii fiecăruia dintre noi, stindardul  cântecului patriotic. Acele sentimente înălțătoare  ale apartenenței la un popor ales, acela de a fi ROMÂN, cu frică de Dumnezeu și respect pentru semeni. Având parte de vremuri tulburi, destul de ambigue în care iubirea de neam și de țară trebuie redefinite, sentimente ce trebuie  să-și afle loc în inimile noastre mai presus de orice veleitate materială.  Din păcate răul iubirea de sine și de arginți domină patimi, a vânzării de țară atâtora neromâni, peste care cu siguranță deșertăciunea nisipurilor vremurilor le va spulbera numele în uitare precum viața-le însăși  Așa se face că duminică 17 septembrie, a venit rândul comunei Daneș, de gazde
ospitaliere, să primească pe acești soli binecuvântați a căror suflete vibrează a emoție sfântă, la unison cu sutele de spectatori în tot atâtea concerte susținute în te miri ce localitate din țară și de peste hotare La Daneș implicarea  nemijlocită a primăriei, respectiv a  primarului Nicolae Mosora, cel care alături de viceprimarul Dorin-Ioan Burnete, avându-l aproape pe părintele paroh Marius Moldovan, cât și  Consilierii locali, sub auspiciile unei organizări fără cusur, au dat glas unei    întâlni de suflet pe care mulți localnici nu o vor uita. De remarca la intrare în sala de concert în foaier a fost organizat un colț al istoriei locale având expuse straie vechi cât și unelte casnice din gospodăriile localnicilor de la războiul de țesut până la covoare, scule manuale folosite în gospodărie, redând acel farmec inconfundabil al vremurilor demult uitate. Pe lângă mulțimea de spectatori constituiți din  locuitorii Daneșului, în sala de spectacole s-au mai aflat: preoți din protopopului de Sighișoara: părintele  Petrișor Bleahu, Marcel Cristurean, Adrian Bogdan. De amintit, la invitația primarului Nicolae Mosora, în sala căminului cultural s-a aflat nici altul decât

Primarul comunei Albești – Nicolae Șovrea, ceea ce denotă că acolo unde prietenia, bunele relații de vecinătate și conlucrare sunt bazate pe respect reciproc, apartenența politică la un partid sau altul nu-și are însemnătate când este vorba de frățietate întru același țel în care comunitatea și binele ei sunt mai presus de măruntele lupte pentru putere și preamărire, lucrurile cu adevărat bune, pot căpăta  conotații, demne de urmat pentru cât mai mulți primari.  Cu ocazia acestui spectacol, în care  pricesnele bisericești, cântecele religioase, poezia, chiar și cântecul doinit și cel patriotic,  a întregit în mod fericit o zi dedicată frumosului. Ca o completare firească, un fel de contrarăspuns celor din cenaclu, pe scenă au urcat  grupurile folclorice  reunite ai celor din Daneș, fiind vorba grupul folcloric constituit din femei,  ”Flori de nalbă” și grupul bărbătesc ”Stejarul” care au încântat publicul spectator,  cum de altfel și o preafrumoasă romanță interpretată la scenă deschisă de Primarul Nicolae Mosora, nedezmințind și de data aceasta dragostea purtată cântecului românesc, fie doină, priceasnă sau romanță. De remarcat grija purtată generației tinere, prin  Ansamblu de dansuri recent constituit din copiii Școlii gimnaziale  ”Cornel Regman” instruiți de Pascu Ieronim, cel care cu multă răbdare și perseverență le insuflă celor mici acel drag de joc si cant popular românesc. Întâlnirea de la Daneș, a fost întregită de dialogul prin cântec a
părintelui Doru Gheaja și a primarului Nicolae Mosora, doi doinitori, avându-l ca mentor pe neuitatul interpret de cântec popular românesc, Ion Cristureanu, uimiți să ascultăm un bogat repertoriu din cântecele regretatului interpret, ceea ce denotă că acolo unde valoarea primează, colbul uitării nu va ajunge să ascundă vocea inconfundabilă al unui bun român ce și-a iubit țara  prin  cântec, transmițându-l generaților viitoare. Așa se face la Daneș, am avut parte de  o zi de duminică binecuvântată care cu siguranță va rămâne neștearsă în inimile celor prezenți la un astfel de program adresat inimii, iubirii de țară..
 Vasile Luca