vineri, 27 mai 2022

HRAMUL SFÂNTULUI IOAN RUSUL LA BISERICA DIN CURTEA SPITALULUI T.B.C. DIN SIBIU


Bucurie sfântă,  prilejuită de hramul Sf. Ioan Rusul. Ce dor ne-a fost, să simţim prezenţa Sfântului Ioan care ne binecuvântează, ne tămăduim, simţim mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru sfinţii lui care sunt ocrotitorii noştri, pentru toate binecuvântările din viaţa noastră, ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu

simţi aṣa când Sf.Ioan Rusul e alături de  preoţii noṣtri care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Cu mare bucurie sufletească şi cu evlavie ne închinăm la sfintele moaşte şi ne rugăm Sfântului Ioan Rusul mulţumind Domnului pentru acest mare dar dumnezeiesc.


Astăzi, întreaga lume creştină se apropie cu sfială şi smerenie, cu mintea însetată de limpezime şi gânduri curate de Sfântul Ioan Rusul, de  icoana sa, de părticele din sfintele sale moaşte dătătoare de bine. Cu nădejdea neclintită în Dumnezeu şi în ajutorul sfinţilor Lui, acum, mai mult ca niciodată, când umanitatea este zguduită de viruşi, de războiul, care ne tulbură sănătatea şi existenţa, Sf. Ioan Rusul poartă povara suferinţei credincioşilor, ne ajută să găsim  resursele necesare ca să depăşim momentele delicate care pot interveni.

Dragostea din sufletul nostru este cea care sporeşte energia şi entuziasmul bucuriei pe care o avem faţă de Sf. Ioan Rusul. Prezenţa sa, prin părticele din sfintele sale moaşte care se găsesc la Biserica din curtea Spitalului T.B.C. din Sibiu, constituie un izvor de viaţă, fără de care sibienii ar fi fost mult mai săraci în inima lor. Peste ei se revarsă har, peste har, binecuvântare peste

binecuvântare, şi creştinii ortodocşi simt acest lucru. La bucurie şi la încercare vin să-i mulţumească, să-i aducă o floare sau să-l roage să intervină în viaţa lor.  Ne îndreptăm cu toţii spre Sf. Ioan Rusul, oameni mari şi oameni simpli de pretutindeni, pentru a primi binecuvântare, întărire şi nădejde. Puterea mângâietoare şi tămăduitoare, izvorul său de viaţă dătător sunt simţite lângă icoana Sf. Ioan Rusul şi lângă sfintele sale părticele de moaşte, de către cei care, în bucurie sau cu inima înfrântă şi smerită se apropie de Sfântul Ioan Rusul.

Sfinte Mucenice Ioane,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului şi trupului totdeauna, preafericite Părinte.