duminică, 14 iulie 2019

BINECUVȂNTAREA MAICII DOMNULUI SIRIACA DE LA SFÂNTA MÂNĂSTIRE GHIGHIU LA SPITALUL T.B.C. DIN SIBIU


Bucurie sfântă,  prilejuită de venirea Maicii Domnului Siriaca de la Mânăstirea Ghigiu. Ce simţim venind la ȋnchinare? Simţim suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne tămăduim, simţim mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Maica Domnului e vie, reală, alături de  preoţii noṣtrii  care cântau din tot sufletul ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică, pricesne ȋnchinate Stăpânei Lumii: ,,Şi- am venit Măicuţă, să ne mai vedem, să-ţi spunem necazul pe care-l avem” Maicii Domnului Nostru Iisus Hristos, care ȋṣi ȋntindea Sfântul Ei Omofor peste noi toţi, ne ȋmbrăţiṣa pe toţi cu dragostea Ei, spunându-ne să avem nădejde, aici e multă credinţă.
Am fost din nou copleṣiţi de fericire sufletul nostru a devenit ca un potir din cel mai scump cristal care s-a ȋnvrednicit a-L primi pe Hristos ascultând glasul preoţilor noṣtrii dragi pr. Cătălin Dumitrean,  pr.Iosif Toma,  pr. Sofian Portărelu, pr. Ioan.
Dragoste, iubire Dumnezeiască, har ṣi spledoare ne inundă de ȋndată ce intrăm ȋn Biserica de la Spitalul de boli pulmonare din Sibiu. Ne ȋntâmpină Măicuţa noastră sfântă ȋmpreună cu toţi sfinţii, de ale căror moaṣte ne bucurăm cinstindu-le după cuviinţă.
Atât de mult har dăruieṣte Maica Domnului tuturor celor care o iubesc.
Mulţumim Măicuţă ṣi dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

Mulţumim părintelui Cătălin Dumitrean pentru dăruirea domniei sale, pentru tot binele pe care-l face credincioilor aducând mereu sfinte icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului nostru Iisus Hristos.