miercuri, 3 octombrie 2018

Urlați și Muru - concertele 469 și 470

Un crampei de poveste
            Sâmbătă și duminecă a ultimei părți din luna septembrie cenaclul Lumină lină, membrii cenaclului au susținut în localitățile Urlați și Muru din județul Prahova, două concerte la care au luat parte sute de credincioși din aceste binecuvântate parohii ortodoxe. După un drum parcurs pe distanța a, mai trei sute de kilometri, membri cenaclului porniți din: Sibiu, Alba Iulia, Mediaș și Sighișoara, la chemarea părintelui Cătălin Dumitrean, au luat calea țării, ca de fiecare dată, pornind la drum având în suflet imboldul iubirii de Hristos și de țară. 
O zi de toamnă în care pădurile foșnitoare îmbracă în adieri pastelate, culori de la un verde tușat, la un ruginiu aprins, priveliști estompate de neguri înspre vârfuri de munți învăluite în cețuri. Pe răbojul spectacolelor trecând numărul 469, în cei 9 ani de existență a cenaclului.
               Pentru Nicu Cismaș - ca nou membru al cenaclului era primul spectacol la care lua parte, având câteva ore bune de mers, eu ca pasager pe scaunul de-a dreapta șoferului am avut ocazia să-i citesc pe față emoția, iar Nicu rulând cu mașina pe firul asfaltic al șoselei, aflat la volan, fredona o mulțime de cântece din țara Ardealului, cântece care de-a lungul vremurilor tulburi, au ținut treze voința de pace, de libertate și de unire a tuturor românilor așezați ca statornice între aceleași hotare, nu odată râvnite de alții. Dându-mi certitudinea, că noul membru al cenaclului descoperit de părintele Cătălin Dumitrean, cu ocazia ante-concertului susținut în localitatea Țopa de lângă Sighișoara, își va face cu prisosință simțită prezența prin cântec, cu prilejul viitoarele spectacole, fiindu-i alături toți membrii cenaclului. Cei care prin cântec își arată iubirea de țară, de Hristos având întipărit în sufletul lor dragostea nepieritoare pentru întreg neamul românesc. 
              Spectacolul în sine, a avut darul să descrețească frunți și să aline și însuflețească inimile celor prezenți, oameni iubitori de frumos aflați în număr mare în curtea sfintei biserici din Urlați, ce poartă hramul sfinților arhangheli ”Mihail și Gavril” Potrivit părintelui Petroniu Virgil Tănase, biserica are ceva din frumusețea ctitoriilor marilor voievozi, a fost construită în sec XIX, zidită între anii 1860-1882. inițial a fost împodobită cu o pictură a pictorului vrednic de pomenire Gheorghe Tăttărăscu, din cauza unor materiale de construcție neadecvate, folosindu-se nisip din Cricovu Sărat, pictura ulterior s-a deteriorat și n-a mai putut fi salvată. Biserica a fost re-pictată în jurul anului 2000, este asemănătoare cu biserica ”Sfânta Vineri” din Ploiești. 
                 Cu ocazia spectacolului de la Urlați, pe o aripă din fața sfintei biserici a fost ridicată o scenă unde membri cenaclului și-au desfășurat programul artistic. 
Concertul a fost precedat de cântecul de preamărire și rugă adresate Prea Măritei Împărătese Marii, de către părintele Doru Gheaja, închinat, măreției și grijii arătate nouă oamenilor, mulțumindu-i pentru tot darul bunătății Sale revărsat cu prisosință peste noi oamenii prin acel Imn închinat Preacuratei Maici. Prin glasu-i răscolitor a părintelui Doru, biserica a reverberat de sacru ”Sub milostivirea Ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, în  necaz și ne izbăvește din nevoi, una curată și binecuvântată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toți sfinții rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi”.
                   De apreciat pe lângă membri cenaclului, aportul adus cu ocazia nenumăratelor spectacole cum și cel din prezent a bunului părinte Doru Gheaja, cel care ca de fiecare dată, cu o neostenită dragoste pentru cântecul patriotic, pentru odele închinate preasfintelor puteri cerești, bate la rându-i precum un atlet, drumurile țării, aducând în dar miilor de iubitori de Hristos și a Lui Maică plinitoare, cântecele Ardealului, ale Munților Apuseni, a oamenilor mândri de pe binecuvântate plaiuri românești, pământ stropit de-a lungul istoriei cu sângele atâtor martiri, purtând în suflet dragostea, iubirea nețărmurită pentru valorile nepieritoare ale întemeietorilor de neam, de credință, pe care stă așezată cu tare multă trăinicie biserica Lui Hristos.
Vasile Luca