duminică, 17 martie 2013

CENACLUL LUMINĂ LINĂ, OAMENII LUI DUMNEZEU ŞI-AU ȊMPLINIT ȊNCĂ O DATĂ VOCAȚIA ȊN VALEA AURIE


Este aproape imposibil să reuşeşti să transpui ȋn cuvinte cȃt de frumos, cȃt de pătrunzător este un concert susţinut ȋn Biserică. Sunt mereu uimită de capacitatea acestor oameni de a se dărui, totul cu o naturaleţe şi o simplitate demne de toată admiraţia. Ȋn această Biserică deosebit de frumoasă, din Valea Aurie  legătura de iubire pe care o stabilesc membrii cenaclului cu publicul creştin, prin cȃntec, a fost şi mai puternică, dorinţa lor de a arăta lumii, că nimic nu este mai firesc decȃt a fi recunoscători Maicii Domnului pentru tot ceea ce avem, şi pentru această zi deosebită. Aud şi acum după cȃteva ore, glasul curat şi cristalin al fetelor cȃntȃnd “Cuvine-se leac de iubire,/Tăcere şi floare frumoasă,/Să umpli a noastră simţire,/Marie preadulce mireasă./Şi veşnic noi ştim că prin tine,/O poartă de rai se deschide,/Căci numai aşa se cuvine,/Să fie, să fie, să fie!” Acompaniamentul, sonorizarea, au completat sublim fiecare melodie. Prestaţia fiecărui membru al Cenaclului Lumină Lină a fost la mare ȋnălţime; au reaprins ca de fiecare dată candela iubirii, prin cȃntec şi poezie. 
De la micuţa Casiana, care a recitat minunat, propria poezie “Luceafăr mic” şi pȃnă la frumoasa poezie recitată de doamna Slavu, totul a fost sublim.  “Am asistat la o minune!” A spus cu lacrimi ȋn ochi o doamnă  la sfȃrşitul concertului… aş vrea ca şi ei să se fi simţit la fel de fericiţi pe cȃt am fost noi cei din public. De aceea părintele Cătălin Dumitrean a ȋnfiinţat acest cenaclu, pe care-l susţine ca pe un “altar” de cultură, fiind conştient de necesitatea, de importanţa şi continuitatea neamului ȋn istorie, cu responsabilitate pentru darul libertăţii şi harul creator. 
Cultura ne oferă identitatea romȃnească, iar cultul bisericesc ne dă identitatea creştină. Ȋn biserică se păstrează prin cult identitatea creştină, de aceea dragi cititori, astăzi 17.03.2013, ȋn biserica cu hramul “Pogorȃrea  Duhului Sfȃnt” din cartierul Valea Aurie din Sibiu, la invitaţia preoţilor Simion Săsăujan şi Valentin Mihail Sicoe, Cenaclul Lumină Lină condus de părintele Cătălin Dumitrean, a susţinut un concert absolut minunat, ȋntr-o atmosferă caldă şi plină de dragoste. Binecuvȋntăm acest eveniment care pune ȋn valoare prin cȃntec  identitatea ortodoxiei şi a neamului nostru romȃnesc. 
  
Membrii Cenaclului Lumină Lină cu modestia caracteristică aduc prinos spiritualităţii romȃneşti. Cu cȃtă demnitate poartă ei costumele naţionale, iar noi ȋi privim cu respect pe aceşti oameni minunaţi: Adina, micuţa Ana, Cosmina, Cristina, Andrei, Alexandru, Mihai, Ştefan, dl. Ivan Ioan, Cristian, Ionică, Vlad, au conştientizat faptul că trebuie să fie recunoscători faţă de Dumnezeu, care le-a dăruit capacitatea de a cȃnta frumos, şi faţă de istorie şi lume, care aşteaptă roadele lucrării ȋn duhul zidirii umane. 
Ei ştiu că fiecare romȃn poate contribui la păstrarea culturii naţionale, avȃnd totodată şansa de a crea opere culturale. Aşa ne vrea Dumnezeu, ȋmpreună-creatori cu El şi doreşte să ne cultivăm sufletele cȃntȃnd pricesne, aceste ode ȋnchinate Lui Dumnezeu, aceste cȃntece de mulţumire aduse Maicii Domnului, interpretate cu o sensibilitate rară şi sonuri muzicale  ȋnălţătoare de către toţi: Vino ȋn rai, vino şi stai/ La Maica ta cu tot ce ai,/ De azi eşti crin de dăruiri/Vino şi cere leac de iubiri. E tot ce poate fi mai frumos, să vezi, să auzi şi să simţi cu inima.
Iată, oamenii Lui Dumnezeu ȋşi ȋmplinesc ȋncă o dată vocaţia. Maica Domnului veghează acest cenaclu. O, dacă am ȋncerca să-i ştergem măcar o lacrimă Macii Domnului, cu năframa sufletelor noastre.
Cenaclul Lumină Lină realizează un lucru de mare importanţă, ȋi uneşte pe oameni ȋnaintea Lui Dumnezeu, cu dragoste, cu mesajul special al muzicii sacre, dăruindu-se cu răbdarea călăuzei care luminează pȃnă-n adȃncul sufletului.
Cultura ne ajută să identificăm trecutul poporului nostru, să pătrundem ȋn bogăţia mesajului autorilor pentru a hrăni sufletul doritor de frumuseţe, demnitate, istorie şi sens. Astfel, ca de fiecare dată, cȃntecele patriotice aduc bucurie oamenilor care trăiesc fiorul naţional. S-a cȃntat,“Marşul Ardealului”. E minunat cum părintele Cătălin dă posibilitatea ascultătorilor să intensifice, pȃnă la o profundă trăire, starea libertăţii de exprimare. Am cȃntat cu toţii ȋntr-un suflet alături de dl.Ivan şi de părintele Cătălin ”Ruga pentru părinţi”:Enigmatici şi cuminţi/Terminȃndu- şi rostul lor/Lȃngă noi se sting şi mor/Dragii noştri, dragi părinţi/Cheamă-i Doamne, ȋnapoi/ Că şi-aşa au dus-o prost/ Şi fă-i tineri cum au fost/ Fă-i mai tineri decȃt noi. A fost sublim!
Au fost apreciaţi de toţi cei prezenţi şi recompensaţi cu ropote de aplauze. Cred, că efectul maxim al concertului nu a fost ȋn timpul lui, nici imediat după, ci abia urmează să vină, el tot crescȃnd ȋn timp pentru că inspiră iubire divină.
Mulţumim Lui Dumnezeu pentru toate! Mulţumim preoţilor Simion Săsăujan, Valentin Mihail Sicoe, şi  Cătălin Dumitrean care au făcut posibil acest minunat eveniment!
MONICA ARMENCIU
CITIȚI ȘI MAI JOS PĂREREA PĂRINTELUI CĂTĂLIN VIZAVI DE ACEST CONCERT!