duminică, 16 ianuarie 2022

BINECUVȂNTAREA MAICII DOMNULUI DIN KAZAN LA BISERICA SF.IOAN IACOB ROMÂNUL DIN SIBIU IANUARIE 2022

 Bucurie sfântă, la început de an 2022  prilejuită de venirea Maicii Domnului din Kazan


la Biserica Dealului din Sibiu. Binecuvântarea sfântă pe care Maica Domnului a vrut să ne-o dăruiască prin venirea Icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului din Kazan  în perioada 12.01.2022 – 16.01.2022 . Au fost zile de rugăciune continuă, am simţit din nou suflarea cu bună mireasmă a Maicii Domnului care ne binecuvântează, ne-am  tămăduit, am  simţit mai profund nevoia de a mulţumi Domnului pentru toate binefacerile din viaţa noastră ṣtiute ṣi neṣtiute… păi cum să nu simţi aṣa când Maica Domnului e vie, în biserică, reală, alături de  preoţii noṣtri  care slujesc din tot sufletul, rugându-se  ȋmpreună cu credincioṣii veniţi la biserică. Ne-am rugat puternic  Maicii Domnului Nostru Iisus Hristos, care ȋṣi ȋntindea Sfântul Ei Omofor peste noi toţi, ne ȋmbrăţiṣa pe toţi cu dragostea Ei, spunându-ne să avem nădejde, aici e multă credinţă.

Aşa cum ne învaţă Părintele Cătălin Dumitrean, trebuie să ne pregătim sufleteşte, să ne întărim în rugăciune şi milostenie, căci altfel nu ne putem găsi liniştea. Credinţa trebuie mărturisită în orice moment, în orice situaţie, participarea la Sf. Masluri, la Sf.Liturghie, Taina Spovedaniei, desigur respectând pe cât posibil regulile impuse de situaţia actuală. Dumnezeu ne îndrumă, dar noi trebuie să fim ascultători aşa cum ne îndeamnă mereu preoţii noştri, să revenim la rugăciune, să ne rugăm mereu Maicii Domnului, Îngerului păzitor, să facem Sfânta Cruce şi să mărturisim întotdeauna ortodoxia. Dacă mărturisim credinţa şi suntem vii ne va fi mult mai bine.

Am fost din nou copleṣiţi de fericire sufletul nostru a devenit ca un potir scump care s-a ȋnvrednicit a-L primi pe Hristos ascultând glasul preoţilor noṣtri dragi Pr. Cătălin Dumitrean,
  Pr.Iosif Toma,  Pr. Petru,  Pr. Ioan. Atmosferă Dumnezeiască, har ṣi splendoare ne inundă de ȋndată ce intrăm ȋn Biserica de pe Str. Dealului din

Sibiu. Ne ȋntâmpină Măicuţa noastră sfântă ȋmpreună cu toţi sfinţii, de ale căror moaṣte ne bucurăm cinstindu-le după cuviinţă.

Atât de mult har dăruieṣte Maica Domnului tuturor celor care o iubesc.

Mulţumim Măicuţă mulţumim Părintelui Cătălin Dumitrean ṣi dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!