luni, 29 iunie 2020

LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAŢI PĂRINTE CĂTĂLIN!

Vă urăm din suflet:  La mulţi ani Părinte Cătălin Dumitrean! Mulţumindu-vă, cu toată sinceritatea, vă suntem recunoscători şi aducem Slavă lui Dumnezeu pentru tot ce faceţi pentru noi creştinii, care ne simţim legaţi sufleteşte de cele două Biserici al căror paroh sunteţi.Vă mulţumim pentru toate sfintele slujbe şi pentru felul în care ne vorbiţi despre minunile şi despre marea iubire  de oameni a Domnului nostru  Iisus Hristos! O sfântă nădejde ne aprinde inima când ne aduceţi Icoane făcătoare de minuni şi sfinte moaşte.Alergăm cu nădejde spre Domnul şi strigăm chiar de la distanţă dacă situaţia o impune, cu toată puterea sufletului nostru: Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcăoşii!

Te rugăm Doamne ţine-l sănătos pe părintele nostru  Cătălin Dumitrean că mult bine face în lume; cu dăruire, neobosit, cu Cenaclul Lumină Lină prin cântec, părintele intră în comuniune sufletească cu publicul, dăruindu-se cu dragoste, oferind sufletului ceea ce el are nevoie, trăire autentică, trăire profundă. Tu ştii Doamne, că fiind în slujba Ta, părintele, lasă în urma lui un adevărat tezaur literar, scriind poezie, dă frumusețe vieții prin puterea harului și dramului de dumnezeire, oferă hrană sufletului care are nevoie de apartenență și iubire. Atât cântecele, cât și poeziile părintelui sunt un crâmpei din sufletul lui. Ele oglindesc iubirea profundă față de Maica Domnului.
Vă mulţumim Părinte, pentru că, la vremuri de grea încercare, când nu am avut voie să ne apropiem de Sfintele Biserici, prin jertfa şi dăruirea de care daţi dovadă mereu, am primit în casele noastre Sfânta Lumină, am primit Sfintele Slujbe prin internet; suferinţa ne-a unit şi mai mult în nădejde şi rugăciune, într-o caldă rugăciune plină de credinţă!
 Vă mulţumim pentru că iubiţi oamenii și adevărul, astfel radiaţi în jurul dumneavoastră iubire și încredere. Sunteţi pentru mulți dintre noi un model de viață, sunteţi omul de la care am înțeles cum coboară poezia prin cântec și rămâne de-a pururi în sufletul nostru. Felul discret, dar adânc lucrător, de a vă manifesta credința, modul tenace, în care vă urmăriţi idealul sunt pilduitoare pentru noi.
Vă dorim multă sănătate şi putere de muncă Părinte Cătălin Dumitrean, vă urăm:
La mulți ani binecuvântaţi! Alături de toți cei dragi sufletului! Mulţumindu-vă cu inima pătrunsă de cea mai sfântă şi curată recunoştinţă.