miercuri, 22 august 2018

”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”
Activitatea Cenaclului Lumină lină, a avut parte de noi spectacole, amintind de cel susținut la Ocna Sibiului unde credincioșii și-au împletit glasurile cu cele ale membrilor cenaclului, 


cum de fapt a fost și spectacolul dat la Vălenii de Munte, în fața eminenților oameni de cultură din cadrul Universității de Vară  ”Nicolae Iorga”.
 Ca de fiecare dată, Vălenii de Munte timp de o săptămână  devine capitala culturală a tuturor românilor, cu participarea unor nume mari, personalități marcante din domeniul culturii, artei, atât din țară cât și din afara ei. Academicieni, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, din Moldova, reputați scriitori și-au dat  întâlnire susținând Cursuri pe diferite teme precum: 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial; 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, 150 de ani de la înființarea Academiei Române, 150 de ani de la proclamarea principelui Carol de Hohenzollern Sigmarigen, ca domnitor al României;  realizarea Marii Uniri. 

Spectacolul  dat în fața acestor coloși ai Culturii, a avut un real succes avându-l port-drapel pe doinitorul tribun al munților Apuseni – părintele Doru Gheaja cu a lui cântece patriotice răscolitoare de inimi și de mândrie națională.

În ritmul spectacolelor  acestui an istoric dedicat Centenarului Unirii, de curând, membrii cenaclului ”Lumină Lină” au fost oaspeții municipiului Sebeș, cu ocazia sărbătorii ”Zilele municipiului Sebeș” ținutul de basm care a dat universalității  pe unul dintre cei mai importanți poeți-filosofi - Lucian Blaga, punându-și amprenta capacității sale prin  firea-i poetică, aducând ca argument, ascunsul,  - ne-ascuns a luminii adâncind  misterul , descriind rolul primordial al creatorului în facerea lumii, a universului. Am poposit în acest oraș, cu oameni harnici și pricepuți, cu prilejul acestei sărbători, în cadrul căreia  am fost invitați să susținem un spectacol. Am stat de vorbă cu Dorin Nistor - Primarul municipiului Sebeș, cel care, nu fără modestie ne-a fost ghid în scurta-i incursiune, vorbindu-ne cu drag la adresa orașului, a locuitorilor lui, caracterizând sărbătoarea, una specială dedicată Sebeșului
, împrejurimilor lui, invitațiilor, turiștilor din țară cât și din afara țării. În prezentarea programului artistic punând accent pe tradiții, ceea ce ne reprezintă pe noi, știind trecerea noastră ne este vremelnică pe acest pământ rămânând întotdeauna tânăr și viguros: folclorul, portul, obiceiurile, cântecele noastre, jocurile, frumusețea locurilor binecuvântate dătătoare de veșnicie. Purtăm în inimi acel respect care dăinuie din generație, în generație, celor care ne-au învățat să muncim, ne-au învățat să ne respectăm să ne iubim țara, glia strămoșească. Sebeșul se poate mândri cu astfel de oameni, ne spune primarul, ”sunt buni români, buni gospodari, plini de inițiative și foarte harnici,  de aceea Sebeșul prezentului, este văzut ca unul dintre cele mai dezvoltate orașe din România. Avem o activitate economică intensă, dar avem și o cultură bogată,  oameni ai condeiului, prin creația lor au fost buni ambasadori acestei părți de Ardeal cât și întregii românii”. Amintind de  poetul– filosof Lucian Blaga, mai apoi dr. doc. ing. Dorin Pavel, unul dintre cei mai de seamă constructori în domeniul hidroenergeticii, întorcându-se în țară, a fost dascăl contribuind prin cunoștințele lui, la pregătirea în domeniul tehnic a patruzeci și șapte de generații de studenți. Poate fi numit ”părintele marilor baraje hidroenergetice” și în prezent,  se lucrează  după metodele lui. Sebeșul se mândrește cu pictorul Sava Henția (1848-1904­)  pictor realist, grafician, muralist și ilustrator de carte. Muzicianul- pianistului  Karl Filtsch, în memoria acestuia a fost dezvelit un bust pe Aleea Personalităților. Bogățiile unui oraș, unei așezări sunt date de oamenii locului, ne spune primarul Dorin Nistor. Într-un asemenea oraș cu veleități importante în domeniul culturii, fiind și anul dedicat Centenarului  Unirii,  ca date istorice legate de anul 1918, în acea vreme, Sebeșul are primul primar român prin persoana lui Lionel  Blaga,- fratele poetului Lucian Blaga amândoi au însoțit delegația la Alba Iulia. Sebeșul  având cea mai numeroasă delegație participantă la înfăptuirea actului de Unire cu Țara. Ne-a impresionat  numărul mare de spectatori circa 5000-6000 de oameni,

care pe tot parcursul evoluției scenice a cenaclului Lumină lină, au ovaționat bătând din palme la fiecare final de cântec, rolul principal în tot acest spectacol dedicat  mândriei de a fi Român, revenindu-i cu prisosință și dragoste întreită părintelui Doru Gheaja,
cel care în sutele de spectacole date, ne este nouă celor ce compunem acest însuflețit  mănunchi  de neaoși români, imboldul de a merge mai departe spre Marea Unire, în care provinciile românești aflate dincolo de granițele temporar impuse vor reveni așa cum este drept, la patria mamă.
                                                                                                                  
Vasile Luca