miercuri, 8 august 2018

”Dăruiți iubirii de Hristos, de neam și de țară”M-am gândit cu mare emoție atunci când mi-am propus să scriu despre Cenaclul Lumină Lină, acel început de acum 9 ani, de când și-a început activitatea misionar – artistică ca o nevoie de redeșteptare valorilor identitare ale noastre, ale românilor peste care pe nedrept și forțat unii neprieteni fie de aici de la noi, fie din cancelariile lumii  au încercat și încă mai încearcă, să ne colbuiască istoria mimând aportul nostru adus la o Uniune Europeană tot mai unită.  

În spatele acestui proiect prin care ne-am luat dulcea povară să străbatem drumurile țării, fără a ține seama de vreme și de vremuri, suntem cei care ajunși în fața dreptcredincioșilor aducem prin rugăciune, cântec și poezie, binecuvântare arhierească și slavă Lui Dumnezeu. În această chemare o avem aproape ca ocrotitoare și pavăză pe Sfânta Maică a Lui Iisus, cea care ne poartă de grijă pe drumurile atâtor plecări. Unindu-ne cugetul întru aceeași iubire frățească, în care sfântul nostru pământ românesc cuminecat prin jertfa atâtor eroi ne este liant, ochi de veghere și lege totodată, de a nu-i risipi hotarele și nici pe alții s-o facă, aducând prinos de înălțare  iubirea de Hristos, porniți pe acest drum stelar  precum Magii de la Răsărit spre ieslea Betlheemului sălășluită în sufletul fiecăruia dintre noi. Prin cântec aducem  daruri alese puse la picioarele neamului românesc dintr-o disperată nevoie de afirmare a tot ce ne definește ca popor cuminecat prin jertfa și sângele mântuitorului nostru Iisus Hristos.  Nu rareori în timpul concertelor susținute fie în fața sfintelor altare, fie pe esplanadele atâtor scene aflate în aer liber sau săli arhipline de spectatori, la auzul cântecului patriotic, fie cel alinător de  doruri, lacrimile devin boabe de mărgăritare când mama, cea mai dragă ființă de pe pământ își regăsește menirea în acele cântece închinate jertfei, iubirii ei necondiționate, simțindu-i mângâierea mâinii  din anii copilăriei atâtora dintre noi. 


Înființarea Cenaclului Lumină lină după modelul cenaclului ”Flacăra” a poetului Adrian Păunescu, a fost o idee ce a prins viață, al cărui  principal rol asumat îi revine în  întregime preabunului părinte Cătălin Dumitrean,

cel care încă din anii, dinainte de a se înscrie la Facultatea de Teologie,  lua drumul spectacolelor Cenaclului Flacăra unde de pe gardurile sau  peluzele atâtor  stadioane  și-a făcut ucenicia de iubitor împătimit  prin menirea cenaclului,  locul în care acum ca și atunci, setoasele inimi își afla alinarea prin cântecele atâtor folkiști,  mai apoi continuator iubirii de libertate, iubirii de țară, iubirii de cântecul patriotic, dar mai cu seamă iubirii de Hristos și a Lui Maică plinitoare.  O astfel de întâmplare fericită a avut loc la Biserica din Deal din Sibiu, locul devenit prea mic și prea strâmtorat pentru mulți credincioși care au vrut să fie alături de membrii cenaclului în spectacolul susținut sâmbătă 4 august 2018, consemnând în acest fel cei 9 ani de când a luat ființă Cenaclul Lumină Lină.
Cu gândul și năzuința ca acest Cenaclu dăruit românilor de pretutindeni să-și continue binecuvântata activitate misionară prin care valorile identitare ale neamului românesc să-și afle cale de preamărire și mândrie națională spre sufletul fiecărui ROMÂN

                                                                                                                  
Luca Vasile