miercuri, 21 martie 2018

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul 

(Denia Canonului Mare)


Cuviosul Iacob, din tinereţe iubind viaţa pustnicească, s-a făcut monah şi se nevoia cu postiri, cu privegheri şi cu multe osteneli. Apoi, acesta s-a învrednicit de treapta episcopiei, iar în timpul luptătorilor de icoane, sub împăratul Constantin Copronim (740-775), a fost silit să se lepede de închinarea cinstitelor icoane. Dar, nesupunîndu-se, a suferit multe ispite, izgoniri, închisori, nespuse primejdii,  foame, sete şi alte multe feluri de cumplite munci. Apoi şi-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu, pentru Care, până la moarte, s-a nevoit şi de la Care a luat Împărăţia cerului, în veci bucurându-se.

Troparul Sfântului Iacob Mărturisitorul

Îndreptatorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba clăugarilor cea de Dumnezeu însuflată Iacob, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alauta duhovniceasca, roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre
De asemenea, tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Cuviosul Serapion.